Ga naar content

Inburgering: Artikelen

Informatieve artikelen door de Judex redactie

Waar moet het inburgeringsexamen worden afgelegd?

Vanaf 1 januari 2013 is niet langer de gemeente waar de vreemdelingen woont, maar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), dé overheidsinstantie die beoordeelt of er een inburgeringsplicht geldt.

Lees verder

Wat is inburgeren en voor wie is dit verplicht?

Inburgeren houdt in dat van vreemdelingen verwacht wordt dat zij de Nederlandse taal begrijpen, spreken, lezen en in voorkomende gevallen in het Nederlands kunnen schrijven. Verder is het doel van inburgering, dat de vreemdeling een beter kennis heeft van de Nederlandse samenleving en Nederlandse gewoontes.

Lees verder
Terug naar boven