Ga naar content

Waar moet het inburgeringsexamen worden afgelegd?

Op 1 januari 2013 zijn er een hoop veranderingen doorgevoerd.

Wijzgingen per 1 januari 2013
Vanaf 1 januari 2013 is niet langer de gemeente waar de vreemdelingen woont, maar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), dé overheidsinstantie die beoordeelt of er een inburgeringsplicht geldt. DUO kan ook vrijstelling van de inburgeringsplicht verlenen of boetes opleggen. De gemeente moet vreemdelingen na 1 januari 2013 doorverwijzen naar DUO.

De kosten van inburgering moet door vreemdeling zelf betaald worden. Er bestaat wel de mogelijkheid om een lening af te sluiten om te kunnen inburgeren. Verder is het inburgeringsexamen per 1 januari 2013 aangescherpt.

Binnen welke termijn moet ik het inburgeringexamen hebben behaald?
U moet vanaf de datum dat u met een MVV Nederland bent ingereisd of als u al in Nederland woonde vanaf de datum dat u van DUO heeft gehoord dat u moet u inburgeren binnen 3 jaar het inburgeringexamen hebben gehaald. Voor personen die voor 1 januari 2013 zijn begonnen met inburgeren geldt de oude termijn van 3,5 jaar.

Wat gebeurt er als ik na 3 of 3,5 jaar het inburgeringexamen nog steeds niet heb behaald?
De termijn om het examen te behalen kan in gevallen, waarin er sprake is van overmacht worden verlengd. DUO kan aan de inburgeringsplichtige een bestuurlijke boete van 250,- euro tot 1000,- euro opleggen, als hij of zij verwijtbaar niet tijdig het examen heeft behaald.

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd of een reguliere verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of bij een aanvraag regulier voor bepaalde tijd met als beperking ‘voortgezet verblijf’ na gezinshereniging/vorming moet u het inburgeringexamen hebben gehaald. Deze eis geldt vanaf 1 januari 2010. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven