Ga naar content

Rechtsbescherming: Artikelen

Informatieve artikelen door de Judex redactie

Bezwaar en beroep in het vreemdelingenrecht

In de meeste gevallen kan een vreemdeling bezwaar maken tegen een beslissing van de IND. Er is echter een verschil tussen de manier waarop bezwaar gemaakt kan worden tegen een ‘normale' verblijfsvergunning en een asielaanvraag.

Lees verder

Welke wetten en regels zijn van toepassing op het vreemdelingenrecht?

Het vreemdelingenrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. Voor het bestuursrecht is de Algemene wet bestuursrecht de belangrijkste wet. Deze wet is dus ook van toepassing op het vreemdelingenrecht.

Lees verder

Rol van de advocaat in het vreemdelingenrecht

Een vreemdeling heeft recht op rechtsbescherming. Dat wil zeggen dat elke vreemdeling recht heeft op een advocaat en recht heeft om een beslissing over zijn toegang tot of verblijf in Nederland aan te vechten.

Lees verder
Terug naar boven