Ga naar content

Kort verblijf: Artikelen

Informatieve artikelen door de Judex redactie

Wat is een Schengenvisum?

Sinds 1995 is er sprake van een zogenaamd Schengengebied, dit is een gebied van inmiddels 26 Europese landen die in een verdrag hebben afgesproken dat er geen controle meer plaatsvindt aan de binnengrenzen van dit gebied. Tot deze zogenaamde Schengenlanden behoren....

Lees verder

Mag ik eventueel langer dan drie maanden in Nederland verblijven?

In principe mag u voor een kort verblijf in Nederland maximaal drie maanden in Nederland verblijven. Als u in Nederland bent aangekomen en het is voor u noodzakelijk dat u langer dan drie maanden blijft, dan is een verlenging met maximaal drie maanden mogelijk.

Lees verder

Mag ik werken tijdens een kort verblijf in Nederland?

Als u een visum nodig heeft om naar Nederland te mogen komen, mag u tijdens uw verblijf in Nederland niet werken. Als u toch gaat werken, dat vervalt het recht om in Nederland te verblijven en moet u Nederland verlaten.

Lees verder

Wanneer heb ik een visum nodig en hoe vraag ik een visum aan?

Als u de nationaliteit heeft van een zogenaamd visumplichtig land, dan heeft u een visum nodig om Nederland in te mogen reizen.Een visum is op zich geen verblijfsvergunning, maar een document dat u als vreemdeling het recht geeft om Nederland binnen te komen.

Lees verder

Wanneer is er sprake van een kort verblijf en wat zijn de voorwaarden?

Een vreemdeling (iemand met een niet-Nederlandse nationaliteit) kan voor korte of voor lange duur naar Nederland komen. Er is sprake van een kort verblijf als de vreemdeling maximaal drie maanden in Nederland verblijft. In zeer uitzonderlijke gevallen is een verlenging met drie maanden mogelijk.

Lees verder
Terug naar boven