fbpx
Ga naar content

Mag ik eventueel langer dan drie maanden in Nederland verblijven?

In principe mag u voor een kort verblijf in Nederland maximaal drie maanden in Nederland verblijven. Als u in Nederland bent aangekomen en het is voor u noodzakelijk dat u langer dan drie maanden blijft, dan is een verlenging met maximaal drie maanden mogelijk. U kunt in dat geval dan maximaal zes maanden in Nederland verblijven.

U moet dan wel aantonen dat er bijzondere redenen zijn waarom u langer denkt te moeten blijven. Denk bijvoorbeeld aan ernstige en onvoorzienbare persoonlijke redenen zoals een plotselinge ziekenhuisopnamen. Om in aanmerking te komen voor een verlengd verblijf moet u een verlengingsverzoek indienen bij het IND. U kunt hiervoor een afspraak maken via het speciale telefoonnummer van de IND: 0900 – 1234561.

Een vreemdeling die weet dat hij of zij hier langer wil blijven dan drie maanden terwijl het niet strikt noodzakelijk is, moet binnen acht dagen het land verlaten om vervolgens bij de Nederlandse ambassade of consulaat in het land van herkomst een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) aan te vragen.

Voor de aanvraag moet u bij de Nederlandse ambassade een basisexamen inburgering doen. De beslissing of u wel op niet voor de MVV in aanmerking komt, moet u in uw eigen land afwachten.

Niet iedereen heeft overigens een MVV nodig. Er zijn categorieën vreemdelingen die vanwege bijzondere omstandigheden geen MVV nodig hebben. Ook zijn er nationaliteiten waarvoor geen MVV nodig is.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven