Ga naar content

Vreemdeling en Nederlanderschap: Veelgestelde vragen

Iedereen die niet de Nederlandse nationaliteit bezit of een nationaliteit die daarmee gelijk wordt gesteld. Molukkers zijn een voorbeeld van een groep mensen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, maar toch niet worden aangemerkt als vreemdeling.

Alle regels die betrekking hebben op de toelating, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen.

U verblijft als vreemdeling rechtmatig in Nederland als u valt in een van de twaalf specifiek geregelde gevallen. Meestal kunt u dit rechtmatig verblijf aantonen door een verblijfsdocument.

Het gevolg is dat u verplicht bent om op eigen initiatief Nederland te verlaten. Bovendien heeft u geen recht op bepaalde overheidsvoorzieningen en uitkeringen.

Dat hangt af van de reden van uw verblijf en uw verblijfstitel. Zo geeft een sterkere verblijfstitel (onbepaalde tijd) vaak meer rechten dan een zwakkere verblijfstitel (bepaalde tijd).

Terug naar boven