fbpx
Ga naar content

Vreemdelingenrecht per 1 oktober 2012 aangescherpt

Per 1 oktober 2012 zal op het gebied van gezinsmigratie het nodig gaan veranderen. Deze wijzigingen vloeien nog voort uit het regeer- en gedoogakkoord van het kabinet Rutte I. Vanwege de nieuwe politieke verhoudingen in Nederland kan niet uitgesloten worden dat deze maatregelen misschien toch geen doorgang vinden.

Gezinshereniging en -vorming

Op het gebied van gezinshereniging en – vorming zullen enkele ingrijpende wijzigingen worden doorgevoerd. Het uitgangspunt bij deze wijzigingen is dat gezinshereniging en gezinsvorming alleen nog mogelijk is bij leden van het zogenaamde kerngezin (echtgenoten, geregistreerd partnerschap en minderjarige kinderen).

  • Gezinshereniging- en vorming is vanaf 1 oktober 2012 alleen mogelijk als de partners getrouwd zijn. Ongehuwde partners komen dus niet meer in aanmerking voor gezinshereniging- of vorming. Er geldt nog wel een uitzondering voor partners die in hun land van herkomst niet kunnen trouwen. Voor hen staat de mogelijkheid open van een tijdelijke verblijfsvergunning met als doel om binnen zes maanden in Nederland te trouwen of hier een geregistreerd partnerschap aan te gaan.
  • Er gaat een wachttijd van een (1) jaar gelden voor referenten (verblijfgevers) die een partner naar Nederland willen halen. Deze referenten moeten dus zelf minimaal een jaar in Nederland verblijven.
  • De zogenaamde verruimde gezinshereniging (het gaat dan bijvoorbeeld om toelating van meerderjarige kinderen) komt helemaal te vervallen.
  • Alleenstaande vreemdelingen van 65 jaar of ouder die bij hun legaal in Nederland wonende kinderen willen verblijven, komen niet meer in aanmerking voor een verblijfsvergunning.

Daarnaast zijn er ook een aantal wijzigingen in termijnen. Zo wordt de termijn om in aanmerking te komen voor voortgezet verblijf opgerekt van drie naar vijf jaar. Verder wordt aangenomen dat het hoofdverblijf niet langer in Nederland is na een periode van zes maanden (dat is nu nog negen maanden).

Enkele andere wijzigingen kunt u teruglezen op deze website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Jelle Walther is als advocaat gespecialiseerd in vreemdelingenrecht en asiel en is verbonden aan Zumpolle Advocaten. Heeft u zelf een vraag over vreemdelingenrecht of asiel? Of wilt u reageren op deze column? Uw reactie is welkom op walther@zumpolleadvocaten.nl.

Terug naar boven