fbpx
Ga naar content

Wet modern migratiebeleid treedt met ingang van 1 juni 2013 in werking

Over enkele maanden treedt de Wet modern migratiebeleid (MoMi) in werking. Deze wet zal met name de procedures rondom migratie ingrijpend veranderen. De meeste migranten zullen vanaf dat moment over een referent in Nederland moeten beschikken. Een migrant is een persoon of organisatie (bijvoorbeeld een familielid, bedrijf of onderwijsinstelling) die belang heeft bij de komst van de migrant.

Zowel de migrant als de referent krijgt op grond van de wet MoMi een aantal verplichtingen opgelegd, waaronder de verplichting om de overheid juiste inlichtingen te verstrekken en om een administratie bij te houden. De migrant of referent die zich niet aan deze verplichtingen houdt kan door de IND een boete opgelegd krijgen.

Referenten kunnen voortaan voor de migrant een verblijfsaanvraag indienen op het moment dat de migrant nog in het buitenland verblijft. Ook kunnen referenten zelf bezwaar of beroep instellen.
Door deze wet worden de verschillende procedures om tot Nederland te worden toegelaten (machtiging tot voorlopig verblijf en de verblijfsvergunning) tot één procedure samengevoegd. Migranten of referenten hoeven voortaan dus nog maar één aanvraag in te dienen. Ook is het de bedoeling dat door de nieuwe wet een migrant eenvoudiger van werkgever of onderwijsinstelling kan wisselen zonder dat hiervoor een nieuwe vergunning nodig is.

Als u wilt weten wat de gevolgen van deze wet voor u persoonlijk als migrant of referent zijn, neemt u dan gerust eens vrijblijvend contact met mij op.

Jelle Walther is als advocaat verbonden aan Zumpolle Advocaten in Utrecht. Jelle is gespecialiseerd in migratierecht.

Terug naar boven