veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • 1.

  De deurwaarder heeft beslag gelegd terwijl geen oproep (dagvaarding) voor een procedure heb gehad. Mag dat?

  open
   
   

  Een deurwaarder mag nooit zomaar tot beslag overgaan. Als er nog geen procedure is gevoerd, dan moet een deurwaarder toestemming hebben van de rechtbank om een zogenaamde conservatoir beslag te mogen leggen.

  Dit is een beslag met een voorlopig karakter omdat de rechter pas later in een procedure definitief zal beoordelen wie er gelijk heeft, de schuldeiser of de schuldenaar. Een conservatoir beslag wordt dus altijd gevolgd door een procedure voor de rechter.

  Sommige instanties zoals de belastingdienst, de gemeente en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) hoeven niet verplicht een gerechtelijke procedure te voeren. Zij kunnen zelf een zogenaamd dwangbevel uitschrijven. Als u naar aanleiding van dit dwangbevel niet tot betaling overgaat, dan mag een deurwaarder beslag leggen op uw spullen en deze zonodig verkopen.

 • 2.

  Wat is het verschil tussen executoriaal en conservatoir beslag ?

  open
   
   

  Bij conservatoir beslag gaat het in feite om een voorlopige maatregel. Een schuldeiser legt via een deurwaarder vast beslag bij een schuldenaar om te voorkomen dat deze bepaalde goederen wegmaakt. Bij executoriaal beslag heeft de rechter in de meeste gevallen een oordeel geveld en staat vast dat de schuldenaar betalen moet. Doet hij dat niet, dan kunnen de goederen waarop beslag gelegd is, verkocht worden.

 • 3.

  Waarop kan allemaal beslag gelegd worden?

  open
   
   

  Op vrijwel alle zaken kan beslag gelegd worden. Niet alleen op onroerende zaken (grond, huizen), maar ook op roerende zaken zoals auto's, boten en zelfs vliegtuigen. Maar er kan ook beslag gelegd worden op bankrekeningen, inboedelgoederen (schilderijen, antiek) en zelfs op aandelen (in een B.V. of N.V.).

 • 4.

  Kan ik iets tegen een beslag ondernemen?

  open
   
   

  Ja, u kunt via een advocaat proberen om via een spoedprocedure het beslag ongedaan te laten maken. Of u hierbij een kans van slagen heeft, hangt uiteraard helemaal van uw zaak af. Het is verstandig om bij een beslag altijd juridisch advies in te winnen.

 • 5.

  Wat is een derdenbeslag?

  open
   
   

  Een derdenbeslag is een beslag dat gelegd wordt bij een ander (de derde) dan bij de schuldenaar die iets aan de beslaglegger verschuldigd is. Voorbeelden van derdenbeslag zijn loonbeslag (de beslaglegger legt beslag bij de werkgever van de schuldenaar) en bankbeslag (de beslaglegger legt beslag bij de bank van de schuldenaar).

  Deze derde wordt dan verplicht om bepaalde bedragen niet meer aan de schuldenaar te betalen, maar rechtstreeks aan de deurwaarder die namens de schuldeiser beslag gelegd heeft.

 • 6.

  Hoe lang kan een beslag blijven liggen?

  open
   
   

  Een beslag blijft in principe liggen tot de beslaglegger het opheft. In het algemeen vindt opheffing van het beslag plaats door een mededeling van de deurwaarder. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een beslag wordt opgeheven. De meest voor de hand liggende reden is de betaling van de vordering waarvoor het beslag gelegd is.

 • 7.

  Wat is een vexatoir beslag?

  open
   
   

  Een vexatoir beslag is een beslag waarvan de beslaglegger redelijkerwijs had kunnen weten dat het te gelde maken van het beslag nauwelijks of geen zin heeft. Het beslag is dan dus met een ander doel gelegd, bijvoorbeeld om de tegenpartij te frustreren. Een rechter zal bepalen dat een vexatoir beslag moet worden opgeheven.

 • 8.

  Waar gaan de spullen waar een deurwaarder beslag op legt naar toe?

  open
   
   

  De deurwaarder kan bij het leggen van een executoriaal beslag bepalen of hij de spullen meeneemt of laat staan. Bij een conservatoir beslag mag de deurwaarder de spullen alleen meenemen als de rechter daarvoor toestemming heeft gegeven.

  Als ergens beslag op wordt gelegd, betekent dit dus niet automatisch dat de goederen door de deurwaarder worden meegenomen.

  Mogelijk kunt u dus over de spullen blijven beschikken. U mag ze alleen niet verkopen of verzwaren met andere rechten. Neemt de deurwaarder ze mee, dan kan hij ervoor kiezen de spullen zelf op te slaan of bij een zogenaamde bewaarder.

 • 9.

  Wie is er verantwoordelijk voor eventuele schade aan spullen waarop beslag gelegd is?

  open
   
   

  Als de deurwaarder ervoor kiest om de in beslag genomen goederen mee te nemen, dan draagt de deurwaarder daar de verantwoordelijkheid over. Dit geldt ook als hij de zaken aan een bewaarder overhandigt. Bij schade is de deurwaarder aansprakelijk ten opzichte van de eigenaar van deze goederen.

 • 10.

  Kan ik zelf naar een deurwaarder gaan om beslag bij iemand te laten leggen?

  open
   
   

  Ja, maar dan moet u wel over een uitspraak van de rechter beschikken waarin bepaald is dat iemand anders u iets verschuldigd is. In de praktijk gebeurt dit veel met alimentatiezaken. Als u recht heeft op alimentatie op grond van een vonnis, dan kunt u een deurwaarder inschakelen op het moment dat deze alimentatie niet (meer) betaald wordt.

Op zoek naar een advocaat die bij uw situatie past?

VRAAG GRATIS ADVIES Advies aanvragen

Hier zijn wij trots op:

 • Judex krijgt 4 van de 5 sterren op service gebied!
 • Er zijn meer dan 948 vragen gesteld dit jaar
Advies aanvragen

Hoe werkt gratis vragen naar advies?

 1. 1 U stuurt uw vraag op naar Judex.nl
 2. 2 Wij matchen uw vraag met een van onze experts
 3. 3 Een expert beantwoord binnen 24 uur uw vraag