fbpx
Ga naar content

Uw rechten als consument bij kopen via het internet

Als u aankopen doet via het internet, heeft u als consument in het algemeen veertien dagen bedenktijd en mag u binnen die periode de koop ongedaan maken.

Aankopen via het internet noemt men in vaktaal ook wel koop op afstand. U gaat namelijk niet naar een echte winkel, maar u koopt via een webwinkel. Ook aankopen via telefoon, fax of via een bestelbon uit een tijdschrift of catalogus vallen onder het begrip koop op afstand. Er gelden dan speciale regels die bedoeld zijn om u als consument te beschermen.

1. Voorafgaande informatie over de verkoper en het product

Voordat u daadwerkelijk tot aankoop overgaat, is de verkoper verplicht om u bepaalde informatie te verstrekken. Het gaat hier dan om:

 • gegevens van de verkoper zelf, denk aan de naam, het (e-mail)adres, telefoonnummer etc.
 • de belangrijkste kenmerken van het product dat u gaat kopen
 • de prijs van het product inclusief alle eventuele toeslagen en bijkomende kosten
 • de wijze van betaling
 • de (on)mogelijkheid om de koop binnen een bepaalde tijd te annuleren
 • de geldigheidsduur van het aanbod of de prijs
 • bij een periodieke levering van producten of diensten: de minimale duur

2. Schriftelijke bevestiging

De verkoper is verplicht om u uiterlijk op het moment dat het product bij u wordt afgeleverd een schriftelijke bevestiging (of per e-mail) te geven waarin staat hoe u gebruik kunt maken van uw recht op ontbinding (annulering), hoe u een klacht kunt indienen en hoe het zit met garantie en service.

3. Recht op bedenktijd (ontbinding)

U heeft het recht om tot veertien dagen nadat u het product ontvangen heeft, de koop alsnog ongedaan te maken. Men spreekt dan ook wel van het recht om de koopovereenkomst te ontbinden of te annuleren. Je kunt in dat geval het beste via een aangetekende brief kenbaar maken dat je van dit recht gebruik wilt maken.

Als de verkoper u geen informatie heeft gegeven over uw recht op ontbinding, het adres waar u terecht kunt met klachten of over de garantie, dan wordt de termijn waarbinnen u de koop ongedaan kunt maken verlengd tot drie maanden.

Let op! Er zijn ook producten of diensten waarvoor geen bedenktijd geldt. In die gevallen kunt u de koopovereenkomst niet zomaar annuleren. Het gaat dan om:

 • geboekte reizen of vakanties
 • kranten en tijdschriften
 • cd’s, dvd’s en software waarvan u de verpakking al heeft opengemaakt
 • producten die speciaal voor u gemaakt zijn, bijvoorbeeld maatkleding
 • producten die snel kunnen bederven of verouderen
 • een dienst of abonnement dat direct is ingegaan, denk bijvoorbeeld aan een nieuw abonnement voor uw mobiele telefoon

Als u gebruik maakt van uw recht op ontbinding, dan mag de verkoper u daarvoor geen kosten in rekening brengen. Wel mag de verkoper van u verlangen dat u het product op eigen kosten retour zendt. Eventuele bezorgkosten die u in rekening zijn gebracht om het product bij u thuis te bezorgen, moet de verkoper u weer terugbetalen.

De verkoper moet binnen dertig dagen nadat u de koopovereenkomst heeft ontbonden, alle bedragen aan u terugbetaald hebben.

4. Levering van het product binnen dertig dagen

De verkoper is in principe verplicht om het door u gekochte product uiterlijk binnen dertig dagen te leveren. Verder is de verkoper verplicht om u te informeren als het product niet (meer) geleverd kan worden. De verkoper moet dan alle bedragen die u mogelijk al betaalt heeft terugstorten.

De verkoper mag alleen een ander product van dezelfde kwaliteit en waarde aan u leveren als dit van tevoren is aangegeven.

Uiteraard heeft u ook recht op garantie. Meer over garantie leest u in dit artikel.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven