fbpx
Ga naar content

Ik heb een aanmaning ontvangen. En nu?

Wanneer u een eerste herinnering van de schuldeiser zelf ontvangt, kunt u die in principe beschouwen als een herinnering dat u aan uw verplichting moet voldoen, en wel binnen een bepaalde termijn. Is de aanmaning terecht, dan kunt u het beste direct, of in ieder geval tijdig, tot betaling overgaan. Is de aanmaning niet terecht dan is aan te raden om direct na ontvangst van deze aanmaning de schuldeiser schriftelijk mede te delen waarom u niet van plan bent te betalen.

Als u niet betaalt en ook geen schriftelijk bezwaar aantekent, dan moet u rekening houden met een tweede aanmaning. Deze zal vaak een dwingender karakter hebben en in deze aanmaning kan ook al aangekondigd worden dat u rente en zogenaamde buitengerechtelijke kosten verschuldigd bent.

Is de aanmaning terecht, dan kunt u het beste direct, of in ieder geval tijdig, tot betaling overgaan. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat u voor de schade aansprakelijk wordt gehouden die ontstaat doordat u te laat betaalt (rente en incassokosten).

Is de aanmaning niet terecht en hebt u dat nog niet eerder geuit, dan is het raadzaam om de schuldeiser alsnog zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden waarom u niet tot betaling wilt overgaan. Doet u dat niet dan loopt u het risico dat u in een later stadium kan worden verweten dat u uw standpunten niet tijdig hebt laten blijken. U zou dan zelfs verplicht kunnen worden om bepaalde schade te vergoeden ook al had u eigenlijk gelijk.

U heeft een aanmaning ontvangen via een incassobureau of gerechtsdeurwaarder

Het is heel goed mogelijk dat de schuldeiser de incasso van zijn vorderingen uit handen gegeven heeft aan een incassobureau of deurwaarder. Meestal gebeurt dit als u geen gehoor geeft aan een of meer aanmaningen van de schuldeiser zelf.

U kunt dan via dit incasso- of deurwaarderskantoor ook een of meer aanmaningen ontvangen, vaak verhoogd met rente en bepaalde kosten.

Verschuldigde rente

De schuldeiser kan van u als schuldenaar rente eisen als u te laat betaalt. De schuldeiser kan rente eisen die in de wet is vastgelegd (de zogenaamde wettelijke rente) of de rente die u bijvoorbeeld op voorhand met de schuldeiser bent overeengekomen (contractuele rente).

Deze contractuele rente kan zijn vastgelegd in de overeenkomst zelf, maar in de praktijk is deze rente vaak opgenomen in de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden. De contractuele rente is vrijwel altijd hoger dan de rente die in de wet is vastgelegd.

Wettelijke rente is verschuldigd vanaf de dag dat de factuur opeisbaar is, dus in feite vanaf het moment dat de betalingstermijn verstreken is. Contractuele rente is pas verschuldigd vanaf de dag dat u als schuldenaar in verzuim bent. Dit is in feite het geval nadat u een aanmaning ontvangen heeft.

Wettelijke rente

Er zijn twee soorten wettelijke rente. Wanneer een schuldenaar een particulier is, geldt de gewone wettelijke rente. Sinds 1 januari 2013 bedraagt de wettelijke rente 3%. Als het gaat om een schuld van het ene bedrijf op het andere bedrijf, dan geldt er zogenaamde wettelijke handelsrente. Deze handelsrente is een aantal procent hoger dan de gewone wettelijke rente. Momenteel bedraagt deze rente 7,75%.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven