fbpx
Ga naar content

Wat is een aanmaning?

Een aanmaning is een mededeling waarin een schuldeiser de schuldenaar verzoekt of sommeert om zijn verplichting na te komen. Vaak zal die verplichting zijn dat er nog iets betaald moet worden, maar het kan ook voorkomen dat men wordt aangemaand om iets te doen of om juist iets na te laten.

Een voorbeeld.

Frits is in dienst bij een accountantskantoor voor onbepaalde tijd. Hij heeft in zijn arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding staan. Op een dag zegt Frits zijn arbeidsovereenkomst op. Hij wil bij een ander accountantskantoor elders in het land gaan werken. Zijn oude werkgever komt hierachter en stuurt Frits een aanmaning. In deze aanmaning wordt Frits gesommeerd om niet bij het andere accountantskantoor in dienst te treden. Doet Frits dit toch, dan zal zijn oude werkgever aanspraak maken op een boetesom. Frits wordt dus aangemaand om iets na te laten.

In veel gevallen zal een aanmaning betrekking hebben op een te betalen bedrag naar aanleiding van een factuur. Een aanmaning wordt verzonden als de factuur niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald.

Aanmaningen worden op vele manieren verzonden. In veel gevallen zal een aanmaning in de vorm van een (aangetekende) brief worden verzonden, maar met de huidige technologie is het tevens mogelijk om aanmaningen per e-mail of zelfs per sms-bericht te verzenden. U kunt overigens ook mondeling (per telefoon) worden aangemaand.

Uit de aanmaning blijkt niet altijd woordelijk dat het een aanmaning is. Dat wil zeggen dat het woord ‘aanmaning’ niet altijd letterlijk in de brief vermeld staat. Maar ook een vriendelijke brief waarin u verzocht wordt om binnen een bepaalde termijn de verlopen en openstaande factuur te voldoen is in feite een soort aanmaning.

In principe is de aanmaning er natuurlijk op gericht om de andere partij (de schuldenaar) ertoe te bewegen om tot betaling over te gaan. Toch heeft de aanmaning ook nog een ander doel. Vaak is een aanmaning een wettelijk vereiste om tegen iemand vervolgstappen te kunnen ondernemen of iemand aansprakelijk te kunnen stellen voor bepaalde schade. Als u geconfronteerd wordt met een aanmaning is het dan ook verstandig om hierop schriftelijk te reageren.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven