fbpx
Ga naar content

De overheid wint altijd?

Onlangs verscheen er een bericht op de voorpagina van De Telegraaf met de kop: ‘Overheid wint altijd’. Volgens dit artikel verwacht één op de tien Nederlanders komend jaar een conflict te hebben met een gemeente, provincie of landelijke overheid, met name over vergunningen. Uit onderzoek zou blijken dat nog geen twintig procent van de zaken door de burger gewonnen wordt. Tevens zouden mensen de lange adem van de overheid onderschatten.

Protesteren tegen overheidsbeslissing is wel zinvol

Betekent dit nu dat u het er maar bij moet laten zitten als u het niet eens bent met een beslissing van de overheid omdat u toch weinig kans maakt? Nee, absoluut niet. Als bestuursrechtadvocaat geef ik u graag een aantal goede redenen om tegen een voor u negatieve overheidsbeslissing in actie te komen:

  1.  Om uw zaak uiteindelijk door een onafhankelijke rechter te laten beoordelen is het meestal noodzakelijk om eerst bezwaar in te dienen bij het overheidsorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van bezwaar bij het bestuursorgaan is dus als het ware uw sleutel tot de toegangsdeur van de rechter. Zonder bezwaar geen toegang tot de rechter!
  2. Overheidsbeslissingen worden weliswaar genomen door specialisten in het betreffende vakgebied, maar dit betekent niet dat er geen (procedure)fouten worden gemaakt.
  3. De overheid moet zich zelf ook aan spelregels houden. Zo moet de overheid vaak binnen een bepaalde termijn een procedure of vergunningsaanvraag afhandelen. Als de overheid zich niet aan deze termijnen houdt, kunt u hier bezwaar tegen maken. Daarmee kunt u de spreekwoordelijke lange adem van de overheid in elk geval bekorten.
  4. Aan het indienen van bezwaar bij het bestuursorgaan zijn geen kosten verbonden en u kunt eventueel zonder een advocaat procederen. Uiteraard is het inwinnen van juridisch advies meestal geen overbodige luxe.
  5. Tot slot: geen bezwaar leidt tot een definitieve overheidsbeslissing die voor u negatieve gevolgen kan hebben. Ook al is soms de kans op succes gering, als u geen actie onderneemt weet u zeker dat u niet meer tegen de beslissing kunt ondernemen.

Kortom, de overheid is weliswaar een tegenpartij van formaat, maar het is in veel gevallen zeker de moeite waard om in actie te komen tegen een negatieve beslissing. U bent lang niet altijd kansloos en de overheid komt zeker niet altijd als overwinnaar uit de juridische strijd.

Robert-Jan Schenkman is verbonden aan Westhoff Advocaten en als advocaat gespecialiseerd in bestuursrecht. Uw reactie is welkom op rjschenkman@westhoff.nl

Terug naar boven