Ga naar content

Overheid & informatie: Artikelen

Informatieve artikelen door de Judex redactie

Zijn er kosten verbonden aan een verzoek om overheidsinformatie (Wob-verzoek)?

In het algemeen is een verzoek aan een overheidsinstantie om bepaalde informatie te verstrekken kosteloos.

Lees verder

Mag de overheidsinstantie mijn verzoek om informatie (Wob-verzoek) weigeren?

Als u bij een overheidsinstantie met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek indient om bepaalde informatie te verkrijgen, dan zijn er in feite twee uitkomsten mogelijk...

Lees verder

Hoe moet ik een verzoek om informatie (Wob-verzoek) indienen?

Als u bij een overheidsinstantie met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek indient om bepaalde informatie te verkrijgen, dan kunt u dit verzoek op verschillende manieren doen (mondeling, telefonisch, per brief).

Lees verder

Is de overheid verplicht om mij bepaalde informatie te verstrekken?

Ja, als burger heeft u recht op informatie van de overheid. De overheid moet zoveel mogelijk transparant zijn en overheidsinformatie is in het algemeen openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Lees verder
Terug naar boven