Ga naar content

Procederen tegen de overheid: Veelgestelde vragen

In het algemeen kunt u binnen 6 weken bezwaar indienen bij het overheidsinstantie (in vaktaal: het bestuursorgaan) dat de afwijzende beslissing heeft genomen.

Nee. U hoeft de overheidsinstantie niets te betalen voor het indienen van een bezwaarschrift.

In het algemeen kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de rechtbank tegen de ongegrondverklaring van het bezwaar door de overheidsinstantie (het bestuursorgaan).

Als u een spoedeisend belang heeft en de beslissing op het bezwaar of beroep niet kunt afwachten, kunt u de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

Nee, u bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen. U kunt zelf procederen. In de praktijk is het in vrijwel alle gevallen toch verstandig een deskundige in de arm te nemen gelet op de vele valkuilen bij het procederen in bestuursrechtelijke zaken.

Terug naar boven