Ga naar content

Overheid & informatie: Tips & Tricks

Als uw Wob-verzoek wordt afgewezen, kunt u hiertegen bezwaar en eventueel beroep instellen.

Zorg ervoor dat u uw verzoek om informatie (het zogenaamde Wob-verzoek) gericht aan de overheidsinstantie zo nauwkeurig mogelijk aangeeft welke informatie en/of documenten u wenst. Dit vergroot de kans op toewijzing van uw verzoek.

Informeer voorafgaand aan de indiening van een Wob-verzoek bij de overheidsinstantie of aan u bepaalde (kopieer)kosten in rekening worden gebracht. In het algemeen zijn aan de indiening van een Wob-verzoek geen kosten verbonden.

Terug naar boven