Ga naar content

Overheid & vergunningen: Tips & Tricks

Dien altijd bezwaar in tegen de weigering of intrekking van de vergunning op grond van de Wet Bibob. Doet u dit niet, dan heeft u geen mogelijkheden meer om de weigering of intrekking van de vergunning ongedaan te maken.

Als een verleende vergunning niet wordt verlengd of een bestaande vergunning wordt ingetrokken is het raadzaam om naast het instellen van bezwaar tevens een spoedprocedure bij de rechtbank te voeren. Deze procedure biedt u de kans om gedurende de bezwaarprocedure uw bedrijfsactiviteiten te blijven uitoefenen.

Als u bij een vergunningaanvraag geconfronteerd wordt met de Web Bibob of het Bureau Bibob, win dan direct advies in van een in bestuursrecht gespecialiseerde advocaat. De (financiƫle) gevolgen van het niet-verlenen of intrekken van uw vergunning kunnen zeer groot zijn.

Als u geconfronteerd wordt met een negatief Bibob advies, verzamel dan zoveel mogelijk (schriftelijk) bewijs om dit advies te kunnen weerleggen. De overheidsinstantie moet u namelijk de mogelijkheid geven om u over dit advies uit te laten (de zogenaamde zienswijze) voordat definitief besloten wordt u wel of geen vergunning te geven.

Let zeer goed op de termijnen voor het indienen van een zienswijze (meestal 4 weken) en voor het indienen van bezwaar. Deze termijnen worden strikt nageleefd en zijn niet meer herstelbaar. Te laat is echt te laat.

Terug naar boven