fbpx
Ga naar content

Hoe moet ik een verzoek om informatie (Wob-verzoek) indienen?

Als u bij een overheidsinstantie met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek indient om bepaalde informatie te verkrijgen, dan kunt u dit verzoek op verschillende manieren doen (mondeling, telefonisch, per brief). Indienen per e-mail kan alleen als de overheidsinstantie deze mogelijkheid zelf toegestaan heeft.

In de praktijk is het verstandig om een Wob-verzoek schriftelijk en per aangetekende post aan de overheidsinstantie voor te leggen. Ook kunt u overwegen om uw verzoek per fax in te dienen. Op deze manieren heeft u zelf in elk geval een bewijsstuk in handen waaruit blijkt dat u daadwerkelijk een verzoek om informatie hebt ingediend.

Bovendien is de overheidsinstantie verplicht om bij een weigering van uw schriftelijke verzoek, u ook schriftelijk te melden waarop de weigering gebaseerd is.

Zorg ervoor dat uw verzoek (brief) om informatie in elk geval de volgende punten bevat:

  • u moet het onderwerp (in vaktaal: de bestuurlijke aangelegenheid) of het document (als u het concrete document kent) noemen waarover u informatie wenst. Als u alleen een onderwerp noemt, moet dit wel voldoende specifiek zijn. Het onderwerp mag dus niet te ruim geformuleerd zijn
  • het moet gaan om informatie die aanwijsbaar aanwezig is. De informatie die u wenst moet natuurlijk wel ergens zijn vastgelegd. Het hoeft daarbij overigens niet alleen over schriftelijke stukken te gaan. Ook geluidsbanden, films en foto’s vallen onder de Wob
  • het moet gaan om informatie waarover de betreffende overheidsinstantie (in vaktaal: het bestuursorgaan) beschikt
  • de informatie die u vraagt moet betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid. Dit houdt in dat het kort gezegd moet gaan om een overheidskwestie. Het gaat dan over het beleid van de betreffende overheidsinstantie inclusief de voorbereiding en uitvoering van dit beleid.

Hoe lang duurt de behandeling van mijn Wob-verzoek?

De overheid moet uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek, op uw Wob-verzoek beslissen. Juist daarom is het van groot belang om te zorgen dat u een bewijs heeft van de datum waarop u het verzoek heeft ingediend. Dien uw verzoek daarom dus per fax of per aangetekende post in.

De overheid kan de termijn van 4 weken echter verlengen. In dat geval moet u van deze verlenging wel door de overheid op de hoogte worden gesteld voorafgaand aan het uitstel.

Als de overheid positief beslist op uw Wob-verzoek, wordt de door u gevraagde informatie tegelijk met de beslissing aan u toegezonden. Let op: als uw verzoek betrekking heeft op milie-informatie of als er naar verwachting nog andere belanghebbenden betrokken zijn bij uw Wob-verzoek, dan gelden er andere termijnen. Neem hiervoor contact op met een bestuursrechtadvocaat.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven