fbpx
Ga naar content

Dienst Justis: de screeningsautoriteit van de overheid

Op Judex heb ik al een aantal columns geschreven over het verkrijgen van vergunningen en verklaringen op grond van de Wet wapens en munitie (Wwm), de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) en de afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Deze verschillende onderwerpen en procedures hebben één ding met elkaar gemeen. De aanvragen worden beoordeeld door dezelfde overheidsinstantie, zijnde de Dienst Justis. Justis is de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Justis verzamelt en analyseert informatie afkomstig uit diverse bronnen over een persoon of organisatie en vormt aan de hand daarvan een oordeel over zijn of haar integriteit. Op basis van deze informatie wordt de gevraagde vergunning of verklaring al dan niet verleend of alsnog ingetrokken. Justis heeft onlangs een eigen website gelanceerd waarop u informatie kunt vinden over de diverse specifieke onderwerpen die zij beoordeelt en bijbehorende vereisten: www.justis.nl.

Maak tijdig bezwaar

Als uw aanvraag op één van bovengenoemde terreinen is afgewezen of de aan u verleende vergunning wordt ingetrokken kunt u tegen deze afwijzing c.q. intrekking bezwaar indienen. Aangezien de termijn voor het indienen van bezwaar kort is -veelal 6 weken- en deze termijn strikt wordt nageleefd (te laat is te laat) is het verstandig om direct na ontvangst van een negatieve beslissing contact op te nemen met een bestuursrechtadvocaat.

Als u geen bezwaar indient of als u te laat bent met het indienen van bezwaar is er namelijk in het algemeen niets meer tegen deze beslissing te doen. Bovendien krijgt u in de bezwaarprocedure de mogelijkheid uw standpunt persoonlijk toe te lichten.

Voor de volledigheid merk ik nog op dat voor de afgifte van een Verklaring van Geen Bezwaar de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) de instantie is die het veiligheidsonderzoek uitvoert. Een Verklaring van Geen Bezwaar is nodig indien u een zogenoemde vertrouwensfunctie gaat vervullen, dit is het geval indien u bijvoorbeeld op de luchthaven gaat werken en/of in een vertrouwensfunctie binnen de overheid gaat vervullen. Ook tegen afwijzingen van de afgifte van een Verklaring van Geen Bezwaar kan bezwaar worden ingediend.

Robert-Jan Schenkman is verbonden aan Westhoff Advocaten en als advocaat gespecialiseerd in bestuursrecht en vergunningen. Uw reactie is welkom op rjschenkman@westhoff.nl

Terug naar boven