fbpx
Ga naar content

Evenement organiseren? Denk aan de evenementenvergunning

Voor het organiseren van een evenement – groot of klein – hebt u in veel gevallen een vergunning nodig, de zogenaamde evenementenvergunning. Denk bijvoorbeeld niet alleen aan het organiseren van een groot festival, maar ook aan het houden van een zomerse straatbarbecue bij u in de straat. Deze vergunning moet u bij de gemeente aan vragen.

Love Parade

De evenementenvergunning is helaas een actueel thema door het recente drama bij de Love Parade in Duisburg waarbij 20 doden zijn te betreuren en honderden festivalgangers gewond zijn geraakt toen duizenden mensen klem kwamen te zitten in een voetgangerstunnel die toegang tot het evenement gaf.

Veiligheidsrisico’s bij Nederlands Kampioenschap Jetski

Op 12 juli jl. heeft de rechtbank Almelo een uitspraak gedaan waarin ook de veiligheidsrisico’s van een evenement aan de orde zijn gekomen. Het ging om het volgende.

De gemeente Almelo had een evenementenvergunning verleend voor het houden van Nederlands Kampioenschap Jetski. Bewoners van nabijgelegen woonboten hadden hiertegen bezwaar gemaakt omdat ze het evenement onveilig vonden. Zij hebben een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank ingediend om dit evenement tegen te houden.

De rechtbank oordeelde – kort gezegd – dat de hinder en veiligheidsrisico’s van het evenement binnen aanvaardbare grenzen blijft en heeft daarom het verzoek van de woonbootbewoners afgewezen.

Veiligheidsmaatregelen afdoende

De rechtbank oordeelde dat de organisatie rekening had gehouden met vaarlijnen en het parcours zo had opgesteld dat de jet-ski’s niet hun topsnelheden zouden halen. Daarnaast waren er maatregelen genomen om te voorkomen dat een jetski die buiten het parcours mocht raken, schade zou kunnen aanrichten. Zo waren er beschermende matten en rubberboten opgesteld. Tenslotte waren alle deelnemende jetski’s met een zogenaamd dodemanskoord uitgerust dat er voor zorgt dat de motor van de jetski afslaat indien de bestuurder van de jetski valt.

Op grond van alle bovenstaande veiligheidsmaatregelen oordeelde de rechtbank dat de veiligheid van personen en goederen in voldoende mate beschermd waren tijdens het evenement. Het verzoek van de nabijgelegen woonbootbewoners om het jet-ski evenement geen doorgang te laten vinden omdat het te onveilig zou zijn, is dus afgewezen.

Conclusie

Als organisator van een evenement is het van belang dat u bij de vergunningsaanvraag rekening houdt met veiligheidsrisico’s en dat u aangeeft welke maatregelen u hebt genomen neemt ter bevordering van veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan een EHBO post, het opstellen van een ontruimingsplan etc.

Als gemeente kunt u de veiligheid van het evenement bevorderen door aan de te verlenen evenementenvergunning specifieke voorschriften te verbinden, bijvoorbeeld voorschriften met betrekking tot de beveiliging, brandveiligheid, verkeersmaatregelen, parkeervoorzieningen, drankverstrekking, afval en sanitaire voorzieningen.

Als belanghebbende, bijvoorbeeld als omwonende, kunt u juridische stappen ondernemen als u het niet eens bent met het te houden evenement.

Heeft u een vraag over de aanvraag van een vergunning of wilt u reageren op deze column? Robert-Jan Schenkman is verbonden aan Westhoff Advocaten en als advocaat gespecialiseerd in bestuursrecht. Uw reactie is welkom op rjschenkman@westhoff.nl

Terug naar boven