fbpx
Ga naar content

Geen administratiekosten meer bij verkeersboetes?

De rechtbank in Amsterdam heeft onlangs bepaald dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) bij verkeersboetes ten onrechte 6 euro aan administratiekosten in rekening brengt.

Sinds 2009 brengt het CJIB bij zogenaamde Wet Mulder boetes (lichte verkeersovertredingen) 6 euro aan administratiekosten in rekening. Op zich hebben deze kosten wel een wettelijke basis, maar het is maar de vraag of deze regels wel door de overheid mogen worden toegepast.

In elk geval niet als het aan de rechtbank in Amsterdam ligt die een zaak behandelde van een man die (bewust) de 6 euro aan administratiekosten niet voldeed. Hij liet de zaak als een principiële kwestie bij de rechter voorkomen die hem vervolgens in het gelijk stelde.

Verkeersboete heeft als doel om overtreder niet in herhaling te laten vervallen

De rechter dook uitvoerig in de wetsgeschiedenis en overwoog onder meer dat de verkeersboete bedoeld is als een sanctie om de overtreder te prikkelen om niet meer in herhaling te vallen. Het gaat dus niet om een tegenprestatie van een door de overheid geleverde dienst en evenmin om een vorm van belastingheffing.

Verder laat de rechter in zijn uitspraak doorschemeren dat hij op zich wel begrip heeft voor het feit dat de boete zo hoog wordt gesteld dat daarmee de kosten van de overheid voor de handhaving gedekt worden. Maar de overheid gaat te ver door naast de boete ook nog eens administratiekosten te heffen. Volgens de algemene beginselen van het strafrecht liggen de kosten van de tenuitvoerlegging van straffen bij de overheid. Zo hoeft een gevangene bijvoorbeeld niet te betalen voor het verblijf in een gevangenis.

Administratieve kosten in strijd met strafrechtbeginsel

Hoewel de administratieve kosten dus wel een wettelijke basis hebben, laat de rechter deze wetgeving buiten toepassing omdat er volgens hem sprake is van regelgeving die in strijd is met hogere regelgeving waaronder het hierboven genoemde strafrechtbeginsel.

Omdat het CJIB op jaarbasis honderdduizenden boetes verstuurt zou deze uitspraak een behoorlijk financiële aderlating voor de overheid kunnen betekenen. De overheid heeft aangekondigd om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan.

Het is dus niet zeker dat de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam in hoger beroep in stand blijft. Als u echter geconfronteerd wordt met een verkeersboete van het CJIB dan kan het toch de moeite waard zijn om met deze modelbrief bezwaar te maken tegen deze administratiekosten.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl

Terug naar boven