fbpx
Ga naar content

Gemeente aansprakelijk voor ongeval bij graffitispuitplaats

Een vrouw stelt de gemeente aansprakelijk voor het feit dat zij in een tunnel op de fiets tegen een graffitispuiter is aangereden. De graffitispuiter stapte net van het voetpad op het fietspad om zijn kunstwerk beter te kunnen bekijken. De plek was door de gemeente Delft officieel aangewezen als graffitispuitplaats.

Gemeente creëerde onveilige verkeerssituatie

Volgens de vrouw heeft de gemeente door de wand in de tunnel aan te wijzen als graffitispuitplaats een onveilige verkeerssituatie in het leven geroepen. Volgens het gerechtshof in Den Haag heeft de vrouw hier een terecht punt. De gemeente kon namelijk verwachten dat er extra publiek, zowel graffitispuiters als ook belangstellenden, naar de tunnelbuis zouden komen en dat dit een extra grote groep voetgangers zou aantrekken.

Het gerechtshof vervolgt met de opmerking dat, hoewel het natuurlijk niet de bedoeling van de gemeente was, het voor de hand lag dat deze bezoekers niet altijd netjes op het trottoir zouden blijven. Volgens de rechter had van de gemeente verwacht mogen worden dat zij, gelet op het ontstane risico, redelijke maatregelen had getroffen om schade te voorkomen. Zo had de gemeente bijvoorbeeld naderend verkeer kunnen waarschuwen of een deugdelijke afscheiding kunnen maken tussen het trottoir en het fietspad.

De gemeente voert vervolgens aan dat zij wel degelijk een aantal maatregelen heeft genomen. Zo was de graffitispuitplaats zijn opgenomen in de surveillanceroutes van toezichthouders, waren er prullenbakken geplaatst, was er goede verlichting in de tunnel aangebracht en is er in de krant bekendheid gegeven aan deze plaats.

Gerechtshof: maatregelen gemeente onvoldoende

Het gerechtshof bespreekt deze maatregelen een voor een en komt tot de conclusie dat de gemeente toch onvoldoende gedaan heeft om een risicovolle situatie te vermijden. Zo komt het gerechthof bijvoorbeeld tot de conclusie dat extra prullenbakken wel bijdragen aan de verkeersveiligheid als het gaat om rondzwervende verfblikken, maar dat het in deze zaak nu juist gaat om rondzwervende mensen.

De gemeente wordt dus als wegbeheerder aansprakelijk geacht voor de door de vrouw geleden schade.

Heeft u een vraag over deze column of over een andere zaak waarbij een overheidsinstantie betrokken is? Robert-Jan Schenkman is verbonden aan Westhoff Advocaten en als advocaat gespecialiseerd in bestuursrecht. Uw reactie is welkom op rjschenkman@westhoff.nl

Terug naar boven