fbpx
Ga naar content

Houd beslistermijn van overheidsinstantie in de gaten

Als uw een aanvraag voor een uitkering of een bouwvergunning wordt afgewezen, heeft u in het algemeen zes weken de tijd om bezwaar te maken. Deze termijn van zes weken begint te lopen na toezending van de beslissing van de overheid aan uw huisadres.


Overheid hoeft beslissing niet aangetekend te versturen

De overheid is echter niet verplicht om de afwijzende beslissing aangetekend te verzenden. Wat gebeurt er u als u de beslissing nooit ontvangen heeft terwijl de overheidsinstantie volhoudt dat deze beslissing wel degelijk per post aan u verzonden is? Zou u daarmee te laat kunnen zijn om nog bezwaar te maken?

De hoogste bestuursrechter in Nederland, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft hierover een aantal uitspraken gedaan. Volgens deze uitspraken moet de overheidsinstantie in elk geval aannemelijk maken dat de beslissing aan u verzonden is in het geval er geen sprake is geweest van aangetekende verzending. Hoe kan de overheid dit doen?

Overheid heeft met verzendstempel aan bewijslast voldaan

Eigenlijk vrij simpel. Als de betreffende overheidsinstantie een kopie van de beslissing kan tonen waarop een stempel staat met de tekst: ‘verzonden op [datum]’ dan is dit voor een rechter voldoende om aan te nemen dat de beslissing ook daadwerkelijk aan u verzonden is. Of u deze beslissing ook echt ontvangen heeft is dan niet meer van belang.

Deze uitspraken zijn dus zeer in het voordeel van de overheidsinstantie. In de eerste plaats kan het overheidsorgaan eenvoudig aantonen dat het besluit is verzonden. Ten tweede, is het voor u moeilijk, zo niet onmogelijk, om te bewijzen dat u het besluit niet hebt ontvangen.

Informeer regelmatig naar stand van zaken

Om te voorkomen dat u te laat merkt het besluit niet te hebben ontvangen en dus geen bezwaar meer kunt indienen omdat de bezwaartermijn is verlopen, is het verstandig om bij het overheidsinstantie tijdens de aanvraagprocedure regelmatig naar de stand van zaken te informeren. U blijft hierdoor op de hoogte van het moment waarop de beslissing op uw aanvraag genomen wordt, zodat u weet wanneer het besluit is genomen en wanneer het aan u is verzonden. Mocht u het besluit dan om een of andere reden niet per post hebben ontvangen, dan bemerkt u dat tijdig, dat wil zeggen, voor het einde van de bezwaartermijn.

Robert-Jan Schenkman is verbonden aan Westhoff Advocaten en als advocaat gespecialiseerd in bestuursrecht. Uw reactie is welkom op rjschenkman@westhoff.nl

Terug naar boven