fbpx
Ga naar content

Kan ik bezwaar maken tegen een verkeersboete?

Peter R. de Vries heeft afgelopen zondag in zijn TV-uitzending laten zien dat politieambtenaren die ons normaliter bekeuren ook zelf wel eens de fout in gaan en zich niet houden aan de toegestane maximum snelheid. Zij ontvangen echter anders dan u en ik geen bekeuring van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Er is voor ons geen ontkomen aan. Of toch wel?


Wet Mulder Boete

De meeste boetes die op onze deurmat vallen betreffen bekeuringen voor geringe snelheidsovertredingen. Bij deze zogenaamde ‘Wet Mulder boetes’ gaat het om gevallen waarin de snelheidsoverschrijding maximaal 30 km per uur (binnen de bebouwde kom) of 40 km per uur (buiten de bebouwde kom) bedraagt. U herkent deze ‘Mulder boete’ aan de letter M rechtsboven op de bekeuring van het CJIB, ook wel beschikking genoemd.

Is het mogelijk om tegen een Wet Mulder bezwaar te maken?

Ja, als u het niet eens bent met de beschikking kunt u bij de Officier van Justitie beroep instellen. U kunt dan doen door middel van een brief, het zogenaamde beroepschrift. Een beroepschrift is dus een brief aan de Officier van Justitie waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met de beschikking, bijvoorbeeld omdat:

  •  u de overtreding niet hebt begaan (diefstal kentekenplaten of ‘auto klonen’)
  • uw auto is gestolen of tegen uw wil door iemand anders gebruikt (joyriding)
  • uw auto is voorafgaand aan de overtreding verkocht
  • u verkeerde in een noodsituatie (u moest bijvoorbeeld met spoed naar het ziekenhuis)

Vergeet niet uw naam, adresgegevens en datum in uw beroepschrift te vermelden. Ook moet u een kopie van de beschikking bij uw beroepschrift meezenden. Het adres van de Officier van Justitie staat in de beschikking vermeld. Een voorbeeld van een dergelijk beroepschrift vindt u hier.

Termijn

U moet binnen 6 weken beroep in te stellen. Op de beschikking staat de exacte datum vermeld waarbinnen het beroep moet zijn ingesteld. Leest u de beschikking daarom goed en noteer deze datum in uw agenda. Als u te laat beroep instelt zal het beroep worden afgewezen, uw beroepschrift wordt, in vakjargon, niet-ontvankelijk verklaard. Om discussies over het bewijs van inzending te vermijden adviseer ik u om het beroepschrift per aangetekende post te verzenden.

U hoeft voorlopig niet te betalen

Wat weinig mensen weten is dat u het bedrag van de boete -voorlopig- niet hoeft te betalen als u beroep instelt. Het instellen van beroep leidt tot uitstel van betaling. In vaktaal spreekt men dan van een opschorting van de betalingsverplichting. Pas op het moment dat de Officier van Justitie op uw beroepschrift heeft beslist en uw beroep wordt afgewezen, moet u betalen. U ontvangt dan tegelijkertijd met de beslissing van de Officier van Justitie een -nieuwe- betalingstermijn.

Termijn beslissing

De Officier van Justitie moet binnen 16 weken op uw beroepschrift beslissen. Als de Officier van Justitie deze termijn niet haalt, kan uw beroep gegrond worden verklaard en kan de bekeuring komen te vervallen.

Conclusie

U bent niet in alle gevallen kansloos om tegen een Wet Mulder Boete op te komen. Zeker in de hierboven omschreven specifieke situaties is het zinvol om beroep tegen de beschikking in te stellen.

Robert-Jan Schenkman is verbonden aan Westhoff Advocaten en als advocaat gespecialiseerd in bestuursrecht. Uw reactie is welkom op rjschenkman@westhoff.nl

Terug naar boven