fbpx
Ga naar content

Kennismigranten en werkvergunningen

Onlangs maakte BNR Nieuwsradio bekend dat het aantal hoogopgeleide buitenlandse werknemers dat naar Nederland komt voor het eerst gedaald is. In 2008 zijn er nog 6.650 vergunningen verleend aan deze zogenaamde kennismigranten, vorig jaar ging om 5.060 vergunningen.

Dit is een negatieve ontwikkeling. Bij een aantrekkende economie zijn kennismigranten namelijk van grote waarde.

Wat zijn kennismigranten?

Kennismigranten zijn hoogopgeleide buitenlandse werknemers die in Nederland komen werken. Omdat buitenlandse werknemers met een EU-nationaliteit al in Nederland mogen werken, spreek ik in dit artikel gemakshalve over buitenlandse werknemers met een niet-EU nationaliteit.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft voor deze werknemers een specifieke regeling opgesteld om er voor te zorgen dat immigratie van hoogopgeleide buitenlandse werknemers wordt gestimuleerd en daarmee de Nederlandse economie.

Kennismigranten krijgen een verblijfsvergunning om in Nederland te mogen werken. De duur van de verblijfsvergunning als kennismigrant is afhankelijk van de duur van de overplaatsing en/of de duur van het arbeidscontract.

Tewerkstellingsvergunning is niet nodig

De werkgever hoeft voor de kennismigrant geen tewerkstellingsvergunning (in spreektaal vaak ‘werkvergunning’ genoemd) meer aan te vragen waardoor de procedure sterkt is vereenvoudigd. Eén verblijfsvergunning voor de kennismigrant is voldoende. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is de beslissende instantie.

Wanneer kan een werkgever gebruik maken van de kennismigranten-regeling?

Een werkgever die gebruik wil maken van de diensten van een kennismigrant moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • de Nederlandse werkgever (of de Nederlandse vestiging van het internationale concern) moet bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst geregistreerd zijn
  • het bruto jaarsalaris van kennismigranten moet vanaf 1 januari 2010 minimaal50.183 euro bedragen voor kennismigranten van 30 jaar en ouder; voor kennismigranten onder 30 jaar is de ondergrens 36.801 euro bruto per jaar. Voor afgestudeerde buitenlandse studenten bestaat een aparte regeling met een salaris criterium van 26.376 euro bruto per jaar.

Voordelen ten opzichte van traditionele tewerkstellingsvergunning

  •  de werkgever hoeft geen tewerkstellingsvergunning meer aan te vragen
  • de eventuele echtgeno(o)t(e)e en/of partner van de kennismigrant mag ook in Nederland werken
  • de procedure is sneller

Een werkgever die buitenlandse werknemers in dienst wil nemen of tijdelijk een concernmedewerker wil overplaatsen, zou naast de gangbare tewerkstellingsvergunningprocedure, de kennismigranten-regeling eens onder de loep te nemen.

Robert-Jan Schenkman is verbonden aan Westhoff Advocaten en als advocaat gespecialiseerd in bestuursrecht. Uw reactie is welkom op rjschenkman@westhoff.nl

Terug naar boven