fbpx
Ga naar content

Lees de gemeentelijke berichten in uw lokale krant

In het bestuursrecht bent u als burger in veel gevallen partij bij een procedure zonder dat u zelf iets hebt gedaan en vaak zonder dat u het zelf weet. Denkt u bijvoorbeeld aan de aanvraag van de bouwvergunning van uw buren of de totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan in de buurt waar u woont.


De burger als belanghebbende

In al deze gevallen bent u betrokken bij een overheidsbesluit als belanghebbende. Als belanghebbende heeft u vaak het recht om bezwaar te maken of om uw zienswijze te geven. Maar hoe weet u nu of er overheidsbesluiten in de maak zijn waartegen u bezwaar kunt maken?

De bekendmaking van besluiten of mededelingen van de overheid gebeurt in de praktijk voor via het plaatselijke huis-aan-huisblad. U bent vast wel eens de rubriek van gemeentelijke mededelingen tegengekomen in uw lokale krant. Veel mensen slaan deze pagina met saaie berichten snel over, maar het kan zinvol zijn om hier toch wat langer bij stil te staan.

In de eerste plaats komt u er op deze wijze achter of u belanghebbende bent in een bepaalde procedure. U bent zeker niet de eerste die er door het lezen van het plaatselijke sufferdje achter komt dat de buren de achterzijde van hun huis willen vergroten waardoor het zonlicht uit uw tuin verdwijnt.

Maak op tijd bezwaar of dien een zienswijze in

Ten tweede wordt in de krant aangegeven op welke manier en binnen welke termijn u kunt reageren als blijkt dat u inderdaad belanghebbende bent. De wijze waarop u zich als partij in een procedure kunt voegen is afhankelijk van de soort procedure waarbij u belanghebbende bent. In het algemeen kunt u een zienswijze of een bezwaarschrift indienen. Verder kunt u in het bericht lezen waar u uw bezwaar of zienswijze kunt indienen. Meestal is dat bij het college van B & W of bij de gemeenteraad.

Let daarbij overigens goed op de termijn waarbinnen u moet reageren. Meestal gaat het om een periode van zes weken. Met uw argumenten wordt geen rekening gehouden al bent u slechts een dag te laat.

Zodra u een zienswijze of bezwaarschrift hebt ingediend, bent u bekend als specifieke partij en wordt u rechtstreeks op de hoogte gehouden over de voortgang van de procedure.

Lees de pagina met gemeentelijke mededelingen in uw lokale krant vooral in de zomermaanden extra goed door. Gemeenten zijn nogal eens geneigd om belangrijke mededelingen, zoals de ter inzage legging van nieuwe bestemmingsplannen, in de zomermaanden te publiceren in de hoop minder bezwaarschriften van burgers te ontvangen.

In het bestuursrecht is de zomer dus zeker geen komkommertijd!

Robert-Jan Schenkman is verbonden aan Westhoff Advocaten en als advocaat gespecialiseerd in bestuursrecht. Heeft u een vraag over een bestuursrechtelijke kwestie of wilt reageren op deze column? Uw reactie is welkom op rjschenkman@westhoff.nl

Terug naar boven