fbpx
Ga naar content

Let op met het inhuren van buitenlandse arbeidskrachten

Onlangs berichtte de media over vermeende wantoestanden en uitbuiting van Roemeense werknemers bij een aspergekwekerij in Someren. Een incident? Feit is in elk geval wel dat door de internationalisering van de arbeidsmarkt en het openstellen van de grenzen werkgevers steeds vaker (goedkope) buitenlandse arbeidskrachten willen inhuren.

Ook particulieren maken met steeds grotere regelmaat gebruik van buitenlandse vakkrachten bij het verbouwen van de woning of het aanleggen van de tuin. Maar mag u zomaar een buitenlandse arbeidskracht inhuren?

Tewerkstellingsvergunning

Het in dienst nemen van buitenlandse werknemers is op zich wel mogelijk, mits u daarbij een aantal voorwaarden in acht neemt. De belangrijkste voorwaarde bestaat uit een zogenaamde tewerkstellingsvergunning die bij het UWV Werkbedrijf in Zoetermeer aangevraagd moet worden.

U krijgt pas een tewerkstellingsvergunning als u als werkgever kunt aantonen dat u voor de werkzaamheden geen geschikte kandidaat kunt vinden in Nederland en/of binnen de Europese Unie (EU) en/of binnen de Europese Economische Ruimte (EER). In vaktaal zegt men ook wel dat de vacature in de eerste plaats door prioriteitgenietend aanbod dient te worden vervuld.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Of een tewerkstellingsvergunning zal worden verleend is dus afhankelijk van de inhoud van de vacature zelf. Om wat voor werk gaat het? Wat zijn de (opleidings)vereisten? Als het bijvoorbeeld gaat om relatief simpele schoonmaakwerkzaamheden, dan is de kans groot dat het UWV tot het oordeel komt dat er genoeg kandidaten binnen Nederland en/of de EU beschikbaar zijn om uw vacature te vervullen. Gaat het bijvoorbeeld om een vacature voor een medisch specialist (bijvoorbeeld een cardioloog) dan zal het UWV waarschijnlijk sneller aannemen dat er binnen Nederland en de EU geen geschikte kandidaten zijn.

Voor tijdelijk werk (seizoensarbeid) kunnen onder voorwaarden tewerkstellingsvergunningen worden verleend voor ten hoogste 24 weken.

Land van herkomst

Voor werknemers met een nationaliteit van één van de lidstaten van de EU en/of de EER en Zwitserland is een tewerkstellingsvergunning in beginsel niet vereist. Lidstaten van de EU zijn: België, (Bulgarije,) Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, (Roemenië,) Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Lidstaten van de EER zijn alle EU-lidstaten plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Hoewel Bulgarije en Roemenië EU-lidstaat zijn is een tewerkstellingsvergunning nog altijd wel vereist voor het in dienst nemen van werknemers met deze nationaliteit. Werknemers met de Zwitserse nationaliteit mogen in Nederland werken zonder tewerkstellingsvergunning.

In andere gevallen dan hierboven genoemd is een tewerkstellingsvergunning vereist.

Particulieren

Particulieren worden door de wetgever onder bepaalde omstandigheden ook als werkgever beschouwd. Als u bijvoorbeeld Roemeense klussers inschakelt voor de verbouwing van uw huis bent u voor de wetgever een werkgever. Als deze Roemeense klussers niet over een tewerkstellingsvergunning beschikken bent u strafbaar.

Boetes

Als u niet over een vereiste tewerkstellingsvergunning beschikt, terwijl dit wel zou moeten, kunt u geconfronteerd worden met forse boetes. Voor bedrijven bedraagt de boete maximaal 8.000 euro per illegaal tewerkgestelde arbeidskracht. Maar ook voor particulieren bedraagt de maximale boete nog altijd 4.000 euro.

Reden genoeg om bij het inhuren van buitenlandse arbeidskrachten op voorhand na te gaan of een tewerkstellingsvergunning vereist is.

Robert-Jan Schenkman is verbonden aan Westhoff Advocaten en als advocaat gespecialiseerd in bestuursrecht. Uw reactie is welkom op rjschenkman@westhoff.nl

Terug naar boven