fbpx
Ga naar content

Wanneer kan een wapenvergunning worden ingetrokken?

Een wapenvergunning kan niet alleen worden ingetrokken bij bepaalde gedragingen van de aanvragen of houder zelf, maar ook als derden die zich in de nabijheid van de aanvragen of houder bevinden de vrees voor misbruik doen ontstaan.

Onlangs werd ik door een cliënt benaderd van wie de wapenvergunning was ingetrokken. Hij begreep er niets van want hij had deze vergunning destijds zonder problemen gekregen en hij had, zo verzekerde hij mij, nog steeds een blanco strafblad. Hoe kon dit nu gebeuren, vraag hij zich af?

Wet wapens en munitie (Wwm)

Een wapenvergunning is gebaseerd op de Wet wapens en munitie (Wwm) en spreekt van een ‘verlof’ (lees: wapenvergunning) die om verschillende redenen ook weer kan worden ingetrokken. Een wapenvergunning kan worden ingetrokken indien er -kort gezegd- reden is om aan te nemen dat het hebben van wapens niet langer aan de houder kan worden toevertrouwd of indien er aanleiding is om aan te nemen dat er van de wapens (en/of munitie) misbruik zal worden gemaakt.

Vrees voor misbruik-criterium

Bij het beoordelen of er sprake is van een situatie waarbij het wapen niet langer meer aan de houder kan worden toevertrouwd en/of waarbij vrees is voor misbruik wordt gekeken naar:

1.
Strafrechtelijke veroordelingen of andere rechterlijke uitspraken van de aanvragen of houder van een wapenvergunning. Hierbij spelen ook zogenaamde transacties met het Openbaar Ministerie een rol.

2.
Andere omtrent de aanvrager of houder bekende feiten. Bij vrees voor misbruik op basis van andere, niet uit veroordelingen of transacties gebleken feiten, wordt ondermeer gekeken naar sepots en processen verbaal en de psychische gesteld van de aanvrager/houder.

Wat echter minder bekend is, is dat de ‘vrees voor misbruik’ zich niet alleen concentreert op de aanvrager/houder zelf maar ook op zogenaamde ‘derden’ welke in de directe nabijheid staan van de aanvrager/houder.

Zo was mijn cliënt met blanco strafblad woonachtig in een studentenhuis waar onlangs een nieuwe huisgenoot was komen wonen met een bedenkelijke reputatie. Deze nieuwe huisgenoot was meerdere keren veroordeeld voor diefstal met geweld. De onbetrouwbaarheid van deze huisgenoot was de reden dat de wapenvergunning van mijn cliënt werd ingetrokken.

Succesvol bezwaar tegen intrekking van wapenvergunning

Tegen de intrekking van de wapenvergunning (het verlof) hebben we bezwaar aangetekend en in dit bezwaar naar oplossingen gezocht. Zo heb ik namens mijn cliënt voorgesteld om in de vergunning aanvullend op te nemen dat het wapen uitsluitend zal worden opgeslagen bij de schietvereniging van mijn cliënt en niet meer bij hem thuis. Hiermee was de vrees voor misbruik, dat het wapen in handen zou komen van deze huisgenoot, weggenomen. De wapenvergunning van cliënt kon op deze wijze worden behouden.

Robert-Jan Schenkman is verbonden aan Westhoff Advocaten en als advocaat gespecialiseerd in bestuursrecht en vergunningen. Uw reactie is welkom op rjschenkman@westhoff.nl

Terug naar boven