fbpx
Ga naar content

Wanneer moet mijn vergunningaanvraag afgehandeld zijn?

Als burger bent u voor veel situaties afhankelijk van een beslissing van de overheid. Voor tal van situaties heeft u een vergunning nodig, denk aan een bouwvergunning, een verblijfsvergunning of een kapvergunning.

Vaak duurt het erg lang voordat er een beslissing op uw vergunningaanvraag genomen is. Maar de overheid mag niet eindeloos over de afhandeling van uw aanvraag doen.

Beslistermijn staat vaak in specifieke wet

In de eerste plaats wordt er vaak in de specifieke regeling waarop uw vergunning gebaseerd is een termijn genoemd waarbinnen de gemeente of andere overheidsinstantie een beslissing moet nemen. Zo moet de gemeente bijvoorbeeld binnen 3 maanden een beslissing nemen op een aanvraag voor een Drank- en Horecawetvergunning (art. 26 Drank- en Horecawet). En op de aanvraag van een verblijfsvergunning van uw partner moet de Immigratie- en Naturalisatiedienst binnen 6 maanden beslissen (art. 25 Vreemdelingenwet).

Wat is een redelijke termijn?

Als er geen concrete beslistermijn in de specifieke wet is aangegeven dan moet de overheid ‘binnen een redelijke termijn’ op uw aanvraag beslissen. Maar wat is een redelijke termijn? Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht is de redelijke beslistermijn verstreken als de betreffende overheidsinstantie niet binnen 8 weken heeft beslist en evenmin aan u heeft meegedeeld wanneer u wel een beslissing kunt verwachten.

Als de overheidsinstantie niet binnen de concrete beslistermijn of binnen de algemene redelijke termijn van 8 weken een besluit genomen heeft, dan kunt u bezwaar maken tegen het uitblijven van een beslissing. Dit noemt men ook wel bezwaar maken tegen een fictieve weigering. De overheid weigert immers min of meer om een beslissing te nemen.

Dien vergunningaanvragen per aangetekende post in

Om nu te voorkomen dat er een misverstand kan bestaan over de datum waarop u een vergunningaanvraag heeft ingediend en dus per welke datum de termijn waarbinnen de overheidsinstantie een beslissing moet nemen is gaan lopen, is het verstandig om elke vergunningaanvraag per aangetekende post te verzenden. U kunt er ook voor kiezen om uw vergunningaanvraag persoonlijk bij de betreffende overheidsinstantie in te dienen (met het verzoek om een ontvangstbevestiging).

Tips

Om de kans op een snelle afhandeling van uw vergunning te vergroten is het verstandig om de volgende suggesties ter harte te nemen:

  1. Informeer bij de overheidinstantie naar de beslistermijn (de termijn waarbinnen de overheidsinstantie uw vergunning moet afhandelen).
  2. Probeer te achterhalen welke persoon uw aanvraag in behandeling heeft zodat u bij de overheidinstantie een specifiek aanspreekpunt heeft.
  3. Leg eventuele toezeggingen van de overheidsinstantie over de datum waarop een beslissing kan worden verwacht schriftelijk vast.

Robert-Jan Schenkman is verbonden aan Westhoff Advocaten en is als advocaat gespecialiseerd in bestuursrecht. Uw reactie is welkom op rjschenkman@westhoff.nl

Terug naar boven