fbpx
Ga naar content

Verzoek om overheidsinformatie (Wob-verzoek) afgewezen wegens privacy

De heer Sniek heeft al jaren een ‘geheime’ bankrekening in België waarop inmiddels een aanzienlijk kapitaal staat buiten het zicht van de Nederlandse fiscus. Op een dag krijgt de heer Sniek onverwacht bezoek van de belastingdienst die getipt blijkt te zijn over deze bankrekening.

De heer Sniek wil wel eens weten wie hem ‘verraden’ heeft en dient bij de belastingdienst, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), een verzoek in om openbaarmaking van de handgeschreven anonieme tip.

Zijn Wob-verzoek wordt echter afgewezen met het argument dat openbaarmaking van de handgeschreven anonieme tip het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de tipgever kan schaden, omdat de identiteit van de tipgever aan de hand van zijn handschrift achterhaald zou kunnen worden.

Volgens de belastingdienst weegt het privacybelang van de anonieme tipgever zwaarder dan het belang van openbaarmaking van deze informatie.

Wel werd de heer Sniek de letterlijke en volledige inhoud van de schriftelijke informatie (de anonieme tip) meegedeeld, maar zonder hem (een kopie van) de handgeschreven brief zelf te overhandigen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven