fbpx
Ga naar content

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een vorm van conflicthantering waarbij een onafhankelijke bemiddelaar ondersteuning biedt aan de betrokken partijen om ze in de gelegenheid te brengen om samen tot overeenstemming te komen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een open overlegstructuur waarin de situatie wordt besproken en de verschillende oplossingen in kaart worden gebracht als basis voor de overeenstemming die door de betrokkenen zelf moet worden gesloten.

De rol van een bemiddelaar

Een bemiddelaar heeft een veelzijdige rol. Deze persoon brengt de betrokken die met elkaar in een conflictsituatie zijn geraakt bij elkaar om ze de mogelijkheden te bieden om de ontstane situatie te bespreken. Een bemiddelaar vervult hierbij een veelzijdige rol. Deze persoon zal als gespreksleider en als procesbewaker optreden en hierbij zorgdragen dat de partijen ervoor openstaan om naar elkaar argumenten te luisteren en hierover in gesprek te gaan.
De voornaamste doelstelling van een bemiddelaar is om de partijen gezamenlijk naar een oplossing voor een conflict te leiden zonder een oordeel hierbij te vormen. Een bemiddelaar heeft immers een neutrale rol. Er is in dit geval geen sprake van een veroordeling, vertegenwoordiging of het behartigen van belangen. Dit is van belang omdat beide partijen gebruik maken van de expertise van een bemiddelaar. De bemiddelaar helpt de strijdende partijen dus met het vinden van oplossingen die voor iedereen acceptabel zijn.

Stappen die doorlopen worden bij een bemiddelingstraject

De bereidheid van alle betrokkenen om een bemiddelingstraject te doorlopen en de beschikbare ruimte om naar oplossingen te zoeken zijn van essentieel belang om deze keuze te kunnen maken. Daarnaast moeten de betrokkenen wel vertrouwen in de goede afloop van zo’n traject hebben.
Er zijn een aantal stappen die doorlopen worden bij een bemiddelingstraject. De eerste stap is uiteraard dat er een keuze gemaakt wordt voor een bemiddelaar waar alle betrokkenen achter staan. Deze bemiddelaar moet uiteraard wel voldoende kennis van zaken hebben op het gebied waarin het conflict is ontstaan. De volgende stap die gezet moet worden is het in kaart brengen van de ontstane situatie. Dit is niet alleen nuttig om de bemiddelaar een beeld over de situatie te laten vormen maar ook om af te stemmen dat de betrokken partijen hetzelfde beeld hierover hebben. Dit is van belang aangezien een groot deel van de conflicten ontstaan door een “eenvoudig” misverstand dat net zo eenvoudig weer op te lossen is.
Het in kaart brengen van de mogelijke oplossingen is de volgende stap. Op basis hiervan kunnen er overeenkomsten gesloten worden die ertoe zullen leiden dat een conflict wordt weggenomen.

Belangrijkste voordelen van bemiddeling

Bemiddeling biedt precies die ondersteuning die betrokkenen nodig hebben om een conflict weg te nemen. De keuze voor bemiddeling kent een aantal praktische voordelen. Het belangrijkste voordeel is dat de betrokkenen zelf invloed hebben op het tempo van het traject. Praktisch komt het erop neer dat een conflict vaak kan worden weggenomen, voordat het uit de hand loopt. Daarnaast is bemiddeling gericht op het vinden van oplossingen en wordt er minder ingegaan op de inhoudelijke kant van de situatie. Hierdoor heeft bemiddeling uiteindelijk in veel gevallen weinig tot geen invloed op invloed op de onderlinge verhoudingen.

Het verschil tussen bemiddeling en mediation

De scheidslijn tussen bemiddeling en mediation is erg dun. Het zijn immers beiden vormen van conflicthantering. Hierdoor worden deze termen veelvuldig door elkaar gebruikt. Het verschil tussen bemiddeling en mediation heeft betrekking op de laagdrempeligheid. Bemiddeling heeft een laagdrempeliger karakter dan mediation.
Theoretisch wordt een bemiddelaar gezien als iemand die persoonlijke- en zakelijke situaties oplost en mediator juist als de persoon die zich uitsluitend bezighoudt met zakelijke geschillen. Hierdoor zou een bemiddelaar de vrijheid hebben om in persoonlijke situaties meer invloed uit kunnen oefenen en met een inhoudelijk oplossingsvoorstel kunnen komen in tegenstelling tot een mediator, die zich uitsluitend bezighoudt met procesregie. Praktisch wordt dit onderscheid niet zo strikt genomen.

Een erkende bemiddelaar vinden

Een erkende bemiddelaar hoeft geen juridische achtergrond te hebben. Een MfN erkenning is wel van belang. De afkorting MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland. Dit is een onderdeel van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Deze stichting houdt zich bezig met het onderhouden van het MfN register waar gekwalificeerde mediators of bemiddelaars in worden opgenomen. Deze personen moeten hiervoor aan de strikte kwaliteitseisen van deze stichting voldoen, zoals het succesvol afronden van een MfN erkende basisopleiding voor mediators en bemiddelaars.
Judex.nl heeft een netwerk opgebouwd van erkende bemiddelaars. Deze personen kunnen onder andere bijstaan bij echtscheidingen, familieproblemen of zakelijke conflicten. Door de gegevens van deze personen op een overzichtelijke manier op een rijtje te zetten bieden we transparantie, gemak en kwaliteit aan de groep mensen die op zoek zijn naar een erkende bemiddelaar. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen als u met behulp van bemiddeling een conflict wilt wegnemen of een echtscheidingsprocedure wilt doorlopen.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven