fbpx
Ga naar content

Wat is zakelijke mediation?

Zakelijke mediation is een vorm van conflicthantering die in veel gevallen zeer effectief werkt om conflicten die ontstaan in het bedrijfsleven weg te nemen. Het is een methode waarbij de betrokken partijen gezamenlijk in overleg gaan om de situatie te bespreken en uiteindelijk tot oplossingen te komen. Door hierbij gebruik te maken van een vakkundige mediator kan dit traject op een zeer efficiënte manier worden doorlopen.

Conflict mediation op business niveau

Eén van de vele toepassingen van mediation is het wegnemen van conflicten op zakelijk gebied. Conflict mediation op business niveau heeft onder andere betrekking op conflicten die betrekking hebben op een overname van een organisatie, een fusie tussen twee bedrijven, reorganisaties, contractuele verplichtingen of andere zaken die gerelateerd zijn aan het ondernemingsrecht. Dit soort bedrijfsconflicten kunnen zijn binnen een organisatie of tussen meerdere organisaties.

Mediator voor de neutrale ondersteuning bij het oplossen van zakelijke geschillen

De achterliggende gedachte van mediation is dat de betrokken partijen in de gelegenheid worden gesteld om samen in overleg te gaan om de situatie te bespreken en naar de oplossingen te zoeken die ertoe zullen leiden dat dit business conflict wordt weggenomen. Een mediator zal bij deze gesprekken aansluiten als neutrale gesprekspartner. Deze persoon zal fungeren als gespreksleider, procesbewaker en bemiddelaar. Uiteraard zal deze persoon bijsturen als de betrokken partijen zelf dreigen vast te lopen in het proces.
In tegenstelling tot andere vormen van juridische ondersteuning, vervult een mediator een neutrale rol in dit traject. Er is bij mediation geen sprake van vertegenwoordiging of afvaardiging. Deze neutraliteit is van groot belang aangezien beide betrokkenen gezamenlijk gebruik maken van de diensten van een zakelijke mediator. Deze juridische dienstverlener zal dan ook geen oordeel vormen of een mening kenbaar maken om beïnvloeding van dit proces te voorkomen. De achterliggende gedachte van mediation is dan ook dat de betrokkenen uiteindelijk zelf tot overeenstemming komen en de afspraken die hierop betrekking hebben schriftelijk vastleggen in een vaststellingsovereenkomst.

Het mediation traject dat doorlopen wordt bij het oplossen van zakelijke mediation

Het mediation traject dat doorlopen wordt bij het oplossen van zakelijke mediation kent meerdere fasen. Hierbij zal de inventarisatiefase gebruikt worden om het conflict in kaart te brengen. Dit is niet alleen van belang om de mediator een beeld te schetsen van de ontstane situatie maar ook om af te stemmen dat de betrokken partijen hetzelfde beeld hebben over deze omstandigheden. Dit is van belang omdat veel (waaronder business gerelateerde) conflicten zijn ontstaan uit “slechts” een miscommunicatie.
Als de situatie in kaart is gebracht, wordt de aandacht verlegd naar de mogelijke oplossingen waarvoor gekozen kan worden om een conflict weg te nemen. Hierbij wordt helder gemaakt welke consequenties deze oplossingen kunnen hebben voor de betrokken en de onderlinge relaties. Vervolgens zullen de betrokkenen in onderhandeling gaan om tot een overeenstemming te komen. Deze afspraken zullen de betrokkenen zelf formuleren.

Voordelen van mediation om een zakelijk conflict weg te nemen

De bereidheid van alle betrokkenen om gezamenlijk in overleg te gaan om de situatie te bespreken is van essentieel belang om een zakelijk conflict met behulp van mediation weg te nemen. Daarnaast moet er uiteraard ruimte zijn om over oplossingen te kunnen onderhandelen en is het vertrouwen in een goede afloop erg belangrijk.
Eén van de grote voordelen van mediation is dat de betrokkenen zelf voor een groot deel invloed kunnen uitoefenen op het tempo van het doorlopen van het traject. Dit biedt alle mogelijkheden om een conflict binnen een kort tijdsbestek te doorlopen. De afspraken die hiervoor met de business mediator worden gemaakt, hoeven niet op locatie plaats te vinden. Hiervoor kan ook gebruik worden gemaakt van de digitale mogelijkheden om de efficiëntie in het proces te waarborgen.

Financiële voordelen van zakelijke mediation

De belangrijkste voordelen van mediation om een zakelijk conflict weg te nemen liggen op financieel gebied. Door het gezamenlijk gebruik van de diensten van de mediator wordt er immers een aanzienlijke besparing gedaan op de inzet van juridische uren ten opzichte van de keuze voor de advocatuur. Daarnaast biedt business mediation het indirecte voordeel dat het traject wordt ingezet om te voorkomen dat een conflict zal escaleren en hierdoor een gang naar de rechter onvermijdelijk is. Veel rechters adviseren dan ook om een mediationtraject te doorlopen om niet onnodig tot een uitspraak te hoeven komen aangezien dit veel meer impact heeft op de onderlinge relaties. Zij baseren deze visie op uitslagen van diverse onderzoeken die aangeven dat ruim driekwart van de conflicten met behulp van een mediationtraject worden opgelost.

Keuze voor een goede business mediator

Voor een soepele voortgang is het van belang dat er gekozen wordt voor een goede business mediator. Het is hierbij niet alleen van belang dat de mediator MfN- of ADR gecertificeerd is maar zich ook gespecialiseerd heeft op het gebied van zakelijke mediation. Judex.nl biedt hiervoor het benodigde inzicht op juridisch gebied door aan de hand van een handige vergelijker de mediators uit ons netwerk aan u voor te stellen die gespecialiseerd zijn in business mediation. Op basis van deze gegevens kunnen rechtzoekenden snel en eenvoudig een overwogen keuze maken voor een geschikte mediator, zonder genoodzaakt te zijn om hiervoor de gecompliceerde juridische sector te doorgronden. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven