Ga naar content

Wat kost mediation?

De kosten van de mediation bestaan met name uit het honorarium van de mediator zelf. Net als bij een advocaat of andere juridische adviseur, mag de mediator zijn eigen uurtarief bepalen. Vraag hiernaar als u contact opneemt met een mediator.

Mediator werkt vrijwel altijd op basis van uurtarief

Daarnaast kan de mediator eventueel reiskosten in rekening brengen en zal mogelijk ook de huur van een spreekruimte in rekening gebracht worden. Mediators die zijn aangesloten bij het Nederlands Mediation Instituut werken altijd op basis van een vast uurtarief exclusief BTW en eventuele onkosten. Dit uurtarief is verschuldigd ongeacht het bereikte resultaat.

Houd er overigens rekening mee dat het uurtarief van de mediator betrekking heeft op al zijn verrichtingen en werkzaamheden, dus ook op het bestuderen van documenten, het onderhouden van telefonisch contact met u of de tegenpartij en het maken van verslagen of een vaststellingsovereenkomst.

Bij arbeidsgeschillen betaalt werkgever vaak de kosten van de mediation

In principe geldt het uitgangspunt dat de kosten van de mediation bij gelijke helft door beide partijen gedragen worden. Dat is ook logisch omdat de mediator nu juist een onafhankelijke bemiddelaar is die niet voor de ene of de andere partij optreedt. In de praktijk komt het echter geregeld voor dat er afwijkende afspraken worden gemaakt over de verdeling van de mediationkosten. Als er sprake is van een arbeidsgeschil is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten van de mediation betaald.

Probeer dan ook op voorhand duidelijke afspraken met de tegenpartij te maken over de manier waarop de kosten van mediation verdeeld zullen worden.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven