fbpx
Ga naar content

Alleen gefinancierde rechtshulp bij laag inkomen en beperkt vermogen

U kunt alleen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp als u een gering inkomen heeft en een beperkt vermogen. De instantie die uiteindelijk beoordeeld of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, de Raad voor Rechtsbijstand, kijkt in principe naar uw inkomen en vermogen van twee jaar terug. Dit wordt ook wel het peiljaar genoemd.

Maximale inkomens- en vermogensgrenzen gefinancierde rechtshulp
Als u dus in 2014 in aanmerking wilt komen voor gefinancierde rechtshulp, dan zal de Raad voor Rechtsbijstand uw inkomen en vermogen van 2012 beoordelen aan de hand van gegevens van de belastingdienst. Als uw inkomen in dat jaar hoger was dan 35.600 euro bruto (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen) of 25.200 euro bruto (als alleenstaande) dan komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. In die situatie moet u volledig uw eigen advocaat bekostigen.

Verder geldt: hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage is die u aan uw advocaat moet betalen. Sinds 1 oktober 2013 zijn de eigen bijdragen verhoogd. 

In onderstaande tabel kunt u lezen hoe hoog uw eigen bijdrage is bij een bepaald inkomen.

TABEL EIGEN BIJDRAG

gehuwd/samenwonend/eenoudergezin   alleenstaand
 fiscaal jaarinkomen eigen bijdrage fiscaal jaarinkomen
 t/m 24.800 euro  193 euro  t/m 17.700 euro
 24.801 – 25.700  355 euro  17.701 – 18.400
 25.701 – 27.000  507 euro  18.401 – 19.400
 27.001 – 30.100  659 euro  19.401 – 21.300
 30.101 – 35.600  811 euro  21.301 – 25.200

Sinds 1 oktober 2013 gelden in het personen- en familierecht aparte eigen bijdragen. In onderstaande tabel kunt u aflezen hoe hoog uw eigen bijdrage is bij een bepaald inkomen in personen- en familierecht zaken.

TABEL EIGEN BIJDRAGEN PERSONEN- EN FAMILIERECHT 

gehuwd/samenwonend/eenoudergezin   alleenstaand 
 fiscaal jaarinkomen eigen bijdrage fiscaal jaarinkomen 
 t/m 24.800 euro  355 euro  t/m 17.700 euro
 24.801 – 25.700  406 euro  17.701 – 18.400
 25.701 – 27.000  558 euro  18.401 – 19.400
 27.001 – 30.100  710 euro  19.401 – 21.300
 30.101 – 35.600  837 euro  21.301 – 25.200

Voor een mediation die nog geen vier uur duurt, gelden andere eigen bijdragen. Zie hiervoor onderstaande tabel.

  alleenstaand gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
fiscaal inkomen t/m 17.500 17.501-
25.200
t/m 24.800 24.801 –
35.600

eigen bijdrage bij
mediation tot vier uur

 52 euro  52 euro  52 euro  52 euro

Duurt het mediationtraject vier uur of langer dan gelden de volgende normen.

  alleenstaand gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
fiscaal jaarinkomen t/m 17.700 17.701 –
25.200
t/m 24.800 24.801 –
35.200
eigen bijdrage bij
mediation van vier uur
of meer
52 euro 103 euro* 52 euro 103 euro*

* = Als u eerder al 51 euro aan eigen bijdrage hebt betaald aan de mediator, dan komt daar in dit geval nog eens 51 euro bij.

Heffingsvrije vermogen bij gefinancierde rechtsbijstand
Naast een beperkt inkomen mag u ook slechts een beperkt vermogen hebben om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Als u in 2013 in aanmerking wilt komen voor rechtshulp, wordt door de Raad voor Rechtsbijstand gekeken naar uw vermogen in 2011, het zogenaamde peiljaar.

Voor dit peiljaar geldt een maximale vermogensgrens van 20.785 euro per persoon, te vermeerderen met een bedrag van 2.779 euro per minderjarig kind. Bent u 65 jaar of ouder? Dan geldt voor u een extra heffingsvrij vermogen van 27.516 euro.

De overwaarde van uw woning blijft in principe buiten beschouwing.

Peiljaarverlegging bij sterk gedaald inkomen of vermogen
Als u dus in 2013 in aanmerking wilt komen voor gefinancierde rechtshulp, kijkt de Raad van Rechtsbijstand naar uw inkomen en vermogen in 2011. Dit heeft een praktische reden omdat uw inkomensgegevens van twee jaar eerder definitief verwerkt en dus bekend zijn bij de belastingdienst.

Maar wat nu als uw inkomen (of vermogen) sinds 2011 sterk gedaald is? Op basis van de gegevens van het peiljaar zou u misschien niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, maar met uw huidige inkomen zou u mogelijk wel onder de maximale inkomensgrens blijven.

In die situatie kunt u bij de Raad voor Rechtsbijstand een verzoek indienen om naar uw huidige inkomens- en vermogenssituatie te kijken. Officieel heet dit een verzoek om peiljaarverlegging.

Lichte advies toevoeging
Als u een juridische kwestie heeft waarbij u eigenlijk alleen behoefte heeft aan een eenvoudig juridisch advies, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een zogenaamde Lichte Advies Toevoeging (LAT). De vermogenstoets is gelijk aan die van de normale toevoeging, maar er gelden wel andere inkomensgrenzen. Ook hier gelden hier andere eigen bijdragen in het personen- en familierecht. Zie de tabelen hieronder.

TABEL EIGEN BIJDRAGEN LAT 

gehuwd, samenwonend, eenoudergezin   alleenstaand
fiscaal inkomen eigen bijdrage  fiscaal inkomen
25.700 euro en lager  76 euro  18.400 euro en lager
25.701 t/m 35.600  127 euro  18.401 t/m 25.200
boven de 35.600  U komt niet in aanmerking.  boven de 25.200
 
TABEL EIGEN BIJDRAGEN LAT 
gehuwd, samenwonend, eenoudergezin    alleenstaand 
fiscaal inkomen eigen bijdrage   fiscaal inkomen
25.700 euro en lager  106 euro  18.400 euro en lager
25.701 t/m 35.600  140 euro  18.401 t/m 25.200 
boven de 35.600  U komt niet in aanmerking.  boven de 25.200

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven