fbpx
Ga naar content

Intrekking van gefinancierde rechtsbijstand vanwege te hoge opbrengst

Om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (officieel: gefinancierde rechtsbijstand) moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Maar ook als u aan alle voorwaarden voldoet, kan deze gefinancierde rechtsbijstand in een later stadium nog worden ingetrokken.

Tegenpartij betaalt de kosten van rechtsbijstand

In de eerste plaats komt u niet meer in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand als de tegenpartij op enig moment uw kosten van rechtsbijstand betaalt. Dit komt bijvoorbeeld nog wel eens voor bij een ontslagzaak.

Een voorbeeld.

Mike werkt al vijftien jaar bij een uitgeverij maar wordt in het kader van een reorganisatie ontslagen. Via een advocaat wordt hij gewezen op de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand. De advocaat van Mike vraagt deze gefinancierde rechtsbijstand aan en na enkele weken krijgt Mike van de Raad voor Rechtsbijstand een brief waarin staat dat hij voor deze vorm van gesubsidieerde rechtshulp in aanmerking komt.

De advocaat van Mike schrijft een aantal brieven aan zijn werkgever en weet uiteindelijk een goede schikking te bereiken. Mike krijgt onder meer een ontslagvergoeding van 35.000 euro bruto en bovendien is de werkgever bereid om de advocaatkosten van Mike te vergoeden met een maximum van 1.500 euro exclusief BTW. Omdat de tegenpartij de advocaatkosten van Mike vergoed zal de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging (een ander woord voor gefinancierde rechtsbijstand) van Mike intrekken.

Resultaatsbeoordeling

Na afronding van elke civiele of bestuursrechtelijke zaak zal de Raad voor Rechtsbijstand beoordelen wat het financiële resultaat van de zaak is geweest. Bij een civiele zaak moet u denken aan een juridisch conflict tussen twee particulieren (een echtscheiding, een geldvordering) of tussen een particulier en een bedrijf of instelling (bijvoorbeeld een ontslagzaak). Bij een bestuursrechtelijke zaak gaat om het om een conflict tussen een particulier en een overheidsinstantie.

Als het resultaat van uw zaak is dat u een bedrag in geld ontvangt dat minimaal gelijk is aan de helft van het zogenaamde heffingsvrije vermogen, dan trekt de Raad voor Rechtsbijstand uw toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand) in en moet u uw advocaat alsnog zelf betalen. Het is daarom verstandig om goede afspraken met uw advocaat te maken over zijn tarief voor het geval uw toevoeging zou worden ingetrokken.

Het heffingsvrije vermogen in 2012 bedraagt 21.139 euro per volwassene. Bent u 65 jaar of ouder? Dan geldt voor u een extra heffingsvrij vermogen van 27.984 euro.

Ook als het bedrag niet direct op uw rekening gestort wordt, telt dit resultaat mee voor de beoordeling van uw zaak. U heeft er dan immers wel recht op. De volgende bedragen worden door de Raad voor Rechtsbijstand bijvoorbeeld als resultaat gerekend:

  • een ontslagvergoeding
  • schadevergoeding vanwege een letselschadezaak
  • immateriële schade of smartengeld
  • achterstallig loon, vakantiegeld of vakantiedagen
  • uw aandeel in de verkoop van de echtelijke woning bij een echtscheiding

Een voorbeeld.

U bent 38 jaar en verwikkeld in een juridisch conflict met een oude zakenrelatie van wie u nog geld tegoed heeft. U schakelt een advocaat in op basis van gefinancierde rechtsbijstand die na lang onderhandelen een schikking bereikt. Op basis van deze schikking moet de tegenpartij u uiterlijk over zes maanden een bedrag van 17.500 euro betalen.

Uw zogenaamde heffingsvrije vermogen bedraagt 21.139 euro. De helft hiervan is dus afgerond 10.570 euro. De Raad voor Rechtsbijstand zal uw toevoeging dus intrekken en u moet uw advocaat alsnog volledig zelf betalen.

Geen intrekking van uw toevoeging bij zwaarwegende omstandigheden

Als er sprake is van bijzondere omstandigheden dan kan de Raad van Rechtsbijstand besluiten om uw toevoeging niet in te trekken ook al overschrijdt het resultaat van uw zaak de resultaatsgrens van 10.570 euro.

Deze bijzondere omstandigheden, officieel spreekt men van zwaarwegende omstandigheden, doen zich bijvoorbeeld voor als u een aanzienlijk bedrag van iemand tegoed heeft die onlangs failliet is gegaan.
In de praktijk zal niet snel sprake zijn van zwaarwegende omstandigheden. Het feit dat u de opbrengst van uw zaak wilt gebruiken om een (hypotheek)schuld af te lossen is bijvoorbeeld geen zwaarwegende omstandigheden.

Als u geconfronteerd wordt met een intrekking van uw toevoeging, dan kunt u hiertegen bij de Raad voor Rechtsbijstand binnen zes weken bezwaar maken. U doet dat door een bezwaarbrief te sturen aan het regiokantoor van de Raad van Rechtsbijstand binnen het gebied waar u woonachtig bent.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven