fbpx
Ga naar content

Wat is gefinancierde rechtsbijstand?

Volgens artikel 18 van de Nederlandse Grondwet heeft iedereen recht op rechtsbijstand ongeacht de hoogte van het inkomen of vermogen. Juist voor mensen met een laag inkomen heeft de overheid een systeem opgezet dat ook wel bekend is onder de naam gesubsidieerde rechtshulp (of gefinancierde rechtshulp).

In hoofdlijnen komt dit systeem erop neer dat mensen met een laag inkomen (en geen of slechts een klein vermogen) hun advocaat niet zelf hoeven te betalen. Een overheidsinstantie, de Raad voor Rechtsbijstand, betaalt de advocaat en de rechtszoekende zelf hoeft slechts een beperkte eigen bijdrage te betalen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger deze eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage moet u zelf aan uw advocaat of mediator betalen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp?

Om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtshulp moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U moet een goede reden hebben om rechtshulp in te roepen
  • U mag niet teveel verdienen
  • U mag slechts een klein vermogen hebben
  • Uw juridische zaak mag niet tot een hoge opbrengst leiden

Als u denkt dat u voldoet aan bovenstaande voorwaarden dan kunt u een advocaat of mediator vragen of hij namens u bij de Raad voor Rechtsbijstand een aanvraag voor u wil indienen om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtshulp. Deze aanvraag wordt ook wel een toevoeging genoemd. U kunt deze aanvraag dus niet zelf bij de Raad voor Rechtsbijstand indienen.

Vraag wel eerst aan de advocaat of mediator van uw keuze of hij werkt met toevoegingen, dit is namelijk niet verplicht. Er zijn ook advocaten en mediators die niet zijn aangesloten bij het systeem van gefinancierde rechtshulp; u kunt hen alleen inschakelen als u bereid en in staat bent om het door de betreffende advocaat of mediator gehanteerde uurtarief te betalen.

Advocaat of mediator krijgt vaste vergoeding van Raad voor Rechtsbijstand

In het algemeen krijgt de advocaat of mediator die namens u op basis van gefinancierde rechtshulp werkzaamheden verrichten een beperkte vaste vergoeding van de Raad van Rechtsbijstand voor alle verrichtingen in uw zaak.

Omdat deze vergoedingen mede door allerlei bezuinigingen de laatste jaren flink onder druk staan is het voor een advocaat of mediator vanuit financieel oogpunt steeds lastiger om een gezonde bedrijfsvoering te combineren met een praktijk die volledig of grotendeels afhankelijk is van toevoegingen.

Het is voor een advocaat of mediator die met toevoegingen werkt van belang dat u probeert om zo efficiënt mogelijk om te gaan in de contacten die u met uw advocaat of mediator heeft. Probeer u bijvoorbeeld alvast goed in te lezen in het juridische probleem dat u heeft. En om het uw advocaat of mediator zo eenvoudig mogelijk te maken om voor uw een aanvraag voor gefinancierde rechtshulp in te dienen is het raadzaam om bij de eerste afspraak met uw advocaat of mediator de volgende documenten mee te nemen:

  • Uw legitimatiebewijs en dat van uw eventuele partner
  • Uw burgerservicenummer
  • Brieven, e-mails of andere documenten die betrekking hebben op uw juridische probleem

Nadat de advocaat of mediator namens u een verzoek bij de Raad voor Rechtsbijstand heeft ingediend om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtshulp, krijgt u per brief van deze instantie te horen of uw aanvraag gehonoreerd is. Als dat het geval is, staat in de brief ook vermeld hoe hoog de eigen bijdrage is die u zelf aan de advocaat of mediator verschuldigd bent.

Bezwaar maken tegen beslissing over toevoeging?

Als u het niet eens bent met deze beslissing, omdat uw aanvraag is afgewezen of omdat u vindt dat de vastgestelde eigen bijdrage te hoog is, kunt u binnen zes weken bezwaar maken. U doet dat door een bezwaarbrief te sturen aan het regiokantoor van de Raad van Rechtsbijstand binnen het gebied waar u woonachtig bent.

Ook kunt u bezwaar maken als uw toevoeging achteraf door de Raad voor Rechtsbijstand wordt ingetrokken omdat het financiële eindresultaat van uw juridische zaak te hoog was. In dat geval moet u alsnog uw advocaat of mediator volledig zelf betalen.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven