fbpx
Ga naar content

Gefinancierde rechtsbijstand: haalbaarheidsonderzoek letselschade

Als u het slachtoffer bent geworden van een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een medische fout of een geweldsdelict is de dader hiervan mogelijk aansprakelijk voor de door u geleden schade. Maar lang niet altijd zal de schuldige partij deze aansprakelijkheid erkennen en vrijwillig over willen gaan tot het vergoeden van uw schade.

U moet dan mogelijk een letselschadezaak starten. Dat wil zeggen dat u met behulp van een advocaat de andere partij probeert te overtuigen om alsnog uw schade te vergoeden, zo nodig door een gerechtelijke procedure te starten. Voordat u een dergelijke letselschade zaak start is het verstandig om te onderzoeken wat uw kansen zijn.

Als uw inkomen en vermogen binnen de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde grenzen blijft, kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal 200 euro exclusief BTW voor een zogenaamd medisch haalbaarheidsonderzoek. Samen met een advocaat kunt u een arts vragen om u te onderzoeken zodat bekeken kan worden welke (gezondsheids)schade mogelijk op de dader verhaald kan worden.

Deskundigenonderzoek letselschadezaak

Als uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat u een reële kans heeft om de door u geleden schade op de dader te verhalen kunt u een aanvullend onderzoek laten doen door een medisch deskundige. Deze medisch deskundige kan dan uitvoerig(er) vaststellen hoe groot uw (gezondheids)schade precies is. Via uw advocaat kunt u bij de Raad voor Rechtsbijstand een lening aanvragen van maximaal 3.000 euro om dit deskundigenonderzoek voor te financieren.

Houd er wel rekening mee dat u deze lening moet terugbetalen ongeacht of u de letselschadezaak wint of verliest. Als u de zaak wint en u kunt uit de opbrengt niet de gehele lening terug betalen, dan kunt u met de Raad voor Rechtsbijstand een betalingsregeling treffen.

Deze betalingsregeling is gebaseerd op de eigen bijdrage die u heeft moeten betalen in het kader van de gefinancierde rechtshulp. De helft van uw eigen bijdrage is namelijk het bedrag dat u per maand moet terugbetalen. Als u de lening in één keer terugbetaalt levert u dit een korting van 15% op het leningsbedrag op.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven