fbpx
Ga naar content

Uitzetting van een vreemdeling

Een vreemdeling die niet langer rechtmatig verblijf heeft in Nederland moet Nederland uit eigen beweging binnen vier weken verlaten. Deze termijn kan door de minister van Justitie bekort worden wanneer dit in het belang van de uitzetting is, of in het belang van de openbare orde en veiligheid.

De vreemdeling die geen rechtmatig verblijf heeft en die niet binnen vier weken is vertrokken uit Nederland, kan met ‘de sterke arm’ uit Nederland verwijderd worden. Wanneer het voor de vreemdeling of één van de gezinsleden met het oog op de gezondheid niet verantwoord is te reizen blijft de uitzetting (voorlopig) achterwege.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven