fbpx
Ga naar content

Asielaanvraag afgewezen. Wat nu?

De meeste verzoeken om asiel worden afgewezen. Als een asielverzoek wordt afgewezen, kan de asielzoekende tegen deze afwijzing in beroep gaan bij de rechtbank.

 

Op dit moment heeft het instellen van beroep bij de rechtbank in de Algemene Asielprocedure geen schorsende werking. Dat houdt in dat de oorspronkelijke beslissing (de afwijzing van het asielverzoek) niet wordt opgeschort en dat de asielzoekende het beroep in Nederland niet mag afwachten. De wetgever werkt er nu aan om de wet aan te passen om beroep op de rechter te garanderen in overstemming met Europese richtlijnen

De Dienst Terugkeer en Vertrek, onderdeel van de IND, begint al met voorbereiding van uitzetting terwijl de beroepsprocedure nog loopt.

In beroep tegen de afwijzing van de asielaanvraag bij de rechtbank
De asielzoekende die bij de rechtbank in beroep gaat tegen de afwijzing van zijn of haar asielaanvraag moet er rekening mee houden dat de rechter niet zelf een mening mag geven over de feiten. De rechter zal dus alleen beoordelen of de overheid formeel volgens de regels tot een juiste beslissing is gekomen. Dit maakt het uiteraard lastig om deze procedure alsnog te winnen. Pas na 1 juli 2015 mag de rechter in Nederland de feiten zelf beoordelen op grond van art. 46 EU Procedurerichtlijn 2013/32 van 26 juni 2013.

Hoger beroep bij de Raad van State
De meeste beroepsprocedures bij de rechtbank leveren, mede door de manier van toetsing, geen succes op. Na de uitspraak van de rechter staat nog een laatste mogelijkheid open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook deze procedure leidt in de regel niet tot een positief resultaat voor de asielzoekende.

Schending van mensenrechten
Als er sprake is van een schending van mensenrechten dat kan een asielzoekende een klacht indienen bij een internationale instantie zoals het Europese Hof van de Rechten van de Mens. De selectie is zeer streng.

 

Ook interessant voor u:

Terug naar boven