Wanneer mag ik gezinsleden naar Nederland laten komen?

Terug naar overzicht

Wanneer mag ik gezinsleden naar Nederland laten komen?

U kunt mogelijk familieleden naar Nederland laten komen als het gaat om gezinshereniging of gezinsvorming. Van gezinshereniging is sprake uw partner naar Nederland wil komen en u beiden al een (huwelijks)relatie had toen u beiden nog in het buitenland woonde. Het is dan wel nodig dat u zelf in Nederland woont en dat u hier rechtmatig verblijft. Ook als uw kinderen naar Nederland komen is sprake van gezinshereniging.

Bij gezinsvorming gaat het om de situatie dat u uw partner naar Nederland wil laten komen waarbij uw relatie pas begonnen is nadat u al rechtmatig in Nederland verbleef.

Uw man of vrouw naar Nederland laten komen

Als u getrouwd bent of u heeft een geregistreerd partnerschap en u wilt uw partner naar Nederland halen, dan moeten u en uw partner aan een aantal voorwaarden voldoen.

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U en uw echtgenoot zijn met elkaar getrouwd.
 • U hebt een voldoende en duurzaam inkomen. Dit betekent een inkomen gelijk aan of hoger dan het wettelijke minimumloon.

Uw echtgenoot, die nog in het buitenland verblijft, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw echtgenoot is 21 jaar of ouder.
 • Uw echtgenoot gaat met u samenwonen zodra hij of zij in Nederland is. Uw echtgenoot schrijft zich in op hetzelfde adres als u.
 • Uw echtgenoot heeft het basisexamen inburgering buitenland afgelegd (dit geldt niet voor Turkse onderdanen) of heeft hiervoor een vrijstelling. Uw partner hoeft het examen niet af te leggen als hij of zij geen MVV nodig heeft.
 • Uw echtgenoot heeft een geldig reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort.
 • Uw echtgenoot vormt geen gevaar voor de openbare orde.
 • Uw echtgenoot is bereid mee te werken aan een medisch onderzoek naar tuberculose.
 • Uw echtgenoot moet een MVV aanvragen wanneer dit vanwege de nationaliteit van uw echtgenoot verplicht is.

Als uw partner in Nederland aankomt, moet hij of zij een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aanvragen.

Uw ongetrouwde partner naar Nederland halen

Als u uw partner naar Nederland wilt halen en u bent niet getrouwd, dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 21 jaar of ouder. In het geval van gezinshereniging bent u 18 jaar of ouder.
 • U moet Nederlander zijn of een vreemdeling met een verblijfsvergunning (asiel of regulier) voor bepaalde of onbepaalde tijd en ingeschreven staan in de GBA.
 • U moet een garantstelling ondertekenen.
 • U heeft een voldoende en duurzaam inkomen. Dit betekent een inkomen gelijk aan of hoger dan het wettelijke minimumloon.

Uw partner moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw partner is ongehuwd.
 • Uw partner is 21 jaar of ouder. In het geval van gezinshereniging is hij of zij 18 jaar of ouder.
 • Uw partner gaat met u samenwonen zodra hij of zij in Nederland is. Uw partner schrijft zich in op hetzelfde adres als u.
 • Uw partner heeft het basisexamen inburgering buitenland afgelegd of heeft hiervoor een vrijstelling. Hij of zij hoeft het examen niet af te leggen als uw partner geen MVV nodig heeft.
 • Uw partner heeft een geldig reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort.
 • Uw partner vormt geen gevaar voor de openbare orde.
 • Uw partner is bereid mee te werken aan een medisch onderzoek naar tuberculose.
 • Uw partner moet een MVV aanvragen wanneer dit voor de nationaliteit van uw echtgenoot verplicht is.

Als uw partner in Nederland aankomt, moet hij of zij een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aanvragen.

Hoe kan ik mijn kinderen naar Nederland halen?

Ook als uw kinderen in het buitenland verblijven en u wilt uw kinderen naar Nederland halen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u zelf over een verblijfsvergunning beschikken. Als u zelf een asielstatus heeft, klikt u hier voor de overige voorwaarden.

De eisen die aan u gesteld worden zijn de volgende:

 • Wanneer u een gezin vormt, moet u beschikken over een inkomen van minimaal het bruto minimumloon.
 • Als alleenstaande ouder moet u beschikken over een inkomen van minimaal 1.322,46 per maand.
 • Mocht er een ouder achterblijven in het land van herkomst, dan moet deze ouder een toestemmingsverklaring ondertekenen waarin staat dat hij of zij instemt met het vertrek van het kind naar Nederland.

Uw kind moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het moet beschikken over een geldig reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort.
 • Hij of zij mag geen gevaar vormen voor de openbare orde.
 • Hij of zij is niet getrouwd en ook nooit getrouwd geweest.
 • Uw kind behoort feitelijk tot het gezin. Dit betekent dat u niet het gezag over uw kind verloren hebt doordat het bijvoorbeeld lange tijd in een ander gezin heeft geleefd.
 • Uw kind heeft een familierechtelijke relatie met u.
 • Uw kind gaat met u samenwonen in Nederland en wordt ingeschreven op hetzelfde adres als waar u op ingeschreven staat.
 • Uw kind moet meewerken aan een medisch onderzoek (TBC).

Uw kind moet een MVV aan te vragen bij de Nederlandse ambassade in het land van herkomst. Als de MVV-aanvraag geaccepteerd wordt, kan uw kind naar Nederland komen. Uw kind moet zich dan laten inschrijven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Bij de gemeente krijgt uw kind een ‘bewijs van bekendmaking in de GBA' mee. Hiermee moet uw kind bij de IND een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aanvragen