Ga naar content

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning

Om voor een verblijfsvergunning in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden verblijfsvergunning voor bepaalde tijd
De maximale geldigheidsduur van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd is vijf jaar. Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd wordt alleen afgegeven wanneer u eerst al gedurende vijf jaar een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd heeft gehad.

Om voor een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn als volgt:

 • U moet beschikken over een geldige MVV die overeenkomt met het verblijfsdoel waarvoor u de verblijfsvergunning aanvraagt.
 • U moet beschikken over een geldig document van grensoverschrijding, bijvoorbeeld een paspoort.
 • U of degene bij wie u gaat verblijven, moet beschikken over voldoende middelen van bestaan.
 • U mag geen gevaar vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid.
 • U moet bereid zijn om medewerking te verlenen aan een medisch onderzoek naar ziektes die worden aangegeven in de Infectieziektewet, bijvoorbeeld TBC.
 • U mag niet voor een werkgever arbeid verrichten, zonder dat aan de Wet arbeid vreemdelingen is voldaan.
 • U moet voldoen aan zijn verblijfsdoel.
 • U mag geen onjuiste informatie hebben verstrekt of relevante informatie achter hebben gehouden, die tot afwijzing van de eerder verleende verblijfsvergunning of het visum heeft geleid of zou hebben geleid.
 • U mag niet onrechtmatig in Nederland hebben verbleven. Deze afwijzingsgrond geldt onder andere niet, indien de vreemdeling voor gezinshereniging in aanmerking komt, minderjarig en alleenstaand is of slachtoffer is van mensenhandel.

Afhankelijk van uw situatie zijn er nog een aantal aanvullende voorwaarden voor een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Deze voorwaarden hangen af van uw verblijfsdoel. Voor deze aanvullende voorwaarden klikt u hieronder op uw specifieke verblijfsdoel:

Voorwaarden verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
Om voor een verblijfsvergunning van onbepaalde tijd in aanmerking te komen moet u aan de volgende basisvoorwaarden voldoen:

 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde.
 • U heeft een ziektekostenverzekering.
 • U heeft een geldig reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort.
 • U bent minstens vijf jaar in het bezit van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd.
 • U heeft een niet-tijdelijk verblijfsdoel.
 • U moet geslaagd zijn voor het inburgeringsexamen (tenzij u hiervoor vrijgesteld of ontheven bent).
 • U mag geen onjuiste informatie hebben verstrekt of relevante informatie achter hebben gehouden, die tot afwijzing van de eerder verleende verblijfsvergunning of het visum heeft geleid of zou hebben geleid.
 • U mag niet onrechtmatig in Nederland hebben verbleven. Deze afwijzingsgrond geldt onder andere niet, indien de vreemdeling voor gezinshereniging in aanmerking komt, minderjarig en alleenstaand is of slachtoffer is van mensenhandel.

Verder geldt voor beide soorten verblijfsvergunningen de algemene eis dat u verplicht bent om een bepaald bedrag aan leges (kosten) te betalen. De leges is slechts één maal verschuldigd bij de indiening van de MVV aan vraag of aanvraag verblijfsvergunning. De hoogte van deze leges zijn afhankelijk van uw verblijfsdoel en variëren van 0 tot 962,- euro.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven