Ga naar content

Wat is een verblijfsvergunning?

Een verblijfsvergunning is een bewijs dat u rechtmatig in Nederland verblijft.

Alle verblijfsvergunningen die geen betrekking hebben op asiel, noemt men reguliere verblijfsvergunningen. Deze verblijfsvergunningen regulier zijn verblijfstitels die bijvoorbeeld het recht geven om in Nederland te verblijven voor arbeid, studie, gezinshereniging of gezinsvorming.

Een verblijfsvergunning regulier wordt afgegeven voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd
De maximale geldigheidsduur van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd is vijf jaar. Een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd heeft in principe een geldigheidsduur van een jaar en wordt telkens met een jaar verlengd (tot maximaal vijf jaren). In de praktijk wordt vaak na een jaar een verblijfsvergunning tot het maximum van vijf jaar verleend.

Bij het aanvragen van een verblijfsvergunning moet u aangeven wat de reden is waarom u in Nederland wilt verblijven. Dit wordt het verblijfsdoel of beperking genoemd. Het verblijfsdoel is erg belangrijk, want uw verblijfsvergunning kan ingetrokken worden als u handelt in strijd met uw verblijfsdoel.

Een voorbeeld.
Kevin uit Nigeria heeft een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd met als verblijfsdoel studeren. De IND komt erachter dat Kevin helemaal niet studeert en fulltime, zonder vergunning, aan het werk is. De IND mag de verblijfsvergunning intrekken en Kevin kan het land uitgezet worden.

Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
Een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd wordt alleen afgegeven wanneer de vreemdeling eerst al gedurende vijf jaar een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd heeft gehad.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven