Ga naar content

Mag ik als EU-onderdaan voor langere tijd in Nederland verblijven?

Als u een EU-onderdaan bent en u wilt voor maximaal drie maanden in Nederland verblijven, dan hoeft u slechts in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitsbewijs.

Verblijf langer dan drie maanden
Onderdanen van de EU of van EER-lidstaten en Zwitsers hebben onder bepaalde voorwaarden recht op langer dan drie maanden verblijf in Nederland als werknemer, zelfstandig ondernemer, economisch niet-actieve of student.

Bij een verblijf langer dan drie maanden bent u als EU- of EER-onderdaan verplicht om zich in te schrijven in de vreemdelingenadministratie bij de IND. U krijgt dan een bewijs van inschrijving van rechtmatig verblijf.

EU-onderdaan en werknemer in Nederland
Als u als werknemer wilt werken, heeft u een termijn van drie maanden om werk te zoeken. Zolang er reëel uitzicht is op werk, loopt deze termijn ook na de drie maanden door. Om langer dan drie maanden in Nederland te verblijven, moet u als EU- of EER-burger of Zwitser bij de IND een werkgeversverklaring kunnen overleggen.

EU-onderdaan en als zelfstandig ondernemer in Nederland aan de slag
Als u als zelfstandige aan de slag wilt, moet u aantonen dat u in Nederland werkzaam bent, bijvoorbeeld aan de hand van een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook moet u kunnen aantonen dat er sprake is van reële en daadwerkelijke arbeid. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een balans of een winst- en verliesrekening.

Duurzaam verblijfsrecht voor EU- en EER-onderdaan na vijf jaar
Na vijf jaar verblijf in Nederland beschikt u als EU- of EER-onderdaan of Zwitser over een zogenaamd duurzaam verblijfsrecht en kunt u bij de IND een document opvragen waarin dit bevestigd wordt.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven