fbpx
Ga naar content

Bankbeslag

Een derdenbeslag kan onder allerlei derden worden gelegd. Bij veel voorkomende derdenbeslagen wordt beslag gelegd bij de belastingdienst (op bijvoorbeeld toeslagen), maar ook kunt u denken aan beslag bij een verzekeraar. De meest voorkomende vormen van derdenbeslag zijn:

Een beslag op de tegoeden van de bankrekening wordt gelegd bij de bank waar de rekening loopt.

In tegenstelling tot andere vormen van derdenbeslag, gaat het bij bankbeslag altijd om een momentopname. Hoewel de bank dus een doorlopende verplichting heeft ten opzichte van de rekeninghouder, hoeft de bank volgens de wet bij een bankbeslag alleen het banksaldo af te dragen dat op de bankrekening stond op het moment van het beslag.

Een voorbeeld.

Bart staat 1.000 euro rood op zijn bankrekening bij de ING als er derdenbeslag gelegd wordt. Twee dagen nadat dit beslag gelegd is, wordt er een bedrag van 5.000 euro op de rekening van Bart gestort. De ING is niet verplicht om het positieve saldo van 4.000 euro aan de deurwaarder af te dragen.

Op het moment van het leggen van beslag had de rekening van Bart immers een negatief saldo. De schuldeiser van Bart zal opnieuw beslag bij de ING moeten leggen om aan het positieve saldo te kunnen komen.

Bank moet meewerken met deurwaarder

Op het moment dat de deurwaarder beslag legt bij de bank (door het uitbrengen van een proces-verbaal), moet de bank controleren of er een rekening, of zelfs meerdere rekeningen lopen, en moet de bank de gelden die zij ten behoeve van de schuldenaar onder zich heeft bevriezen.

Zolang de bank het banksaldo bevroren heeft en nog niet heeft afgedragen aan de deurwaarder, kunnen ook andere partijen nog beslag leggen op het geld. In de praktijk komt het nog wel eens voor dat de belastingdienst bijvoorbeeld ook beslag legt.

En ook al is de belastingdienst dan later met het leggen van beslag, meestal moet het geld dan toch aan de belastingdienst worden afgedragen. De vorderingen van de belastingdienst zijn, zoals dat in vaktaal heet, preferent. De belastingdienst heeft dus als het ware een soort voorrangsrecht boven andere schuldeisers.

Tip: als u geldt had gespaard en er wordt door een schuldeiser beslag gelegd op uw bankrekening, neem dan contact op met de belastingdienst. U kunt de belastingdienst dan vragen om ook beslag te leggen. Op die manier is de kans groot dat het geld alsnog naar de belastingdienst gaat.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven