fbpx
Ga naar content

Wat is derdenbeslag precies?

Een deurwaarder mag beslagleggen op het gehele vermogen van een schuldenaar. Tot dit vermogen behoren ook de vorderingen die deze schuldenaar heeft op anderen. Die anderen noemt men in juridische vaktaal ook wel derden.

Derdenbeslag is een verzamelbegrip voor alle beslagen die een deurwaarder bij een derde legt. (In vaktaal spreekt men van het leggen van beslag ‘onder’ een derde). Bij derdenbeslag wordt er dus beslag gelegd bij iemand die eigenlijk buiten het geschil tussen de schuldeiser en de schuldenaar staat.

Toch is deze derde verplicht om de instructies van de deurwaarder op te volgen en het geld of de zaken die de derde onder zich heeft, af te geven aan de deurwaarder.

Loonbeslag

Als de schuldenaar bijvoorbeeld in loondienst werkt, dan heeft hij uit hoofde van zijn arbeidsovereenkomst elke maand loon te vorderen van zijn werkgever. Deze vordering behoort ook tot het vermogen van de schuldenaar en hierop kan dus beslag gelegd worden. Deze vorm van derdenbeslag noemt men loonbeslag.

Bankbeslag

Maar ook de tegoeden die een schuldenaar op zijn bankrekening heeft staan, zijn in feite vorderingen waarop beslag gelegd kan worden. De schuldenaar heeft het recht om zijn geld van de bank op te nemen en daarmee heeft de schuldenaar dus een vordering op de bank.

Ook het beslag op iemands banktegoeden is dus een vorm van derdenbeslag, het beslag wordt namelijk bij een derde (de bank) gelegd. Deze vorm van derdenbeslag noemt men ook wel bankbeslag.

Beslag tot afgifte van een bepaalde zaak

Een vordering hoeft overigens niet persé geld te betreffen. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om een boot of auto die de schuldenaar bij een derde gestald heeft. Als de schuldenaar het recht heeft om deze zaken van de derde op te eisen, dan kan op dit recht ook beslag gelegd worden.

Dit betekent dat de derde de boot of auto dan niet meer mag afgeven aan de schuldenaar, maar aan de deurwaarder die in opdracht van de schuldeiser handelt.

Conservatoir en executoriaal derdenbeslag

Een derdenbeslag kan zowel conservatoir als executoriaal gelegd worden. Bij conservatoir beslag moet er in feite later nog definitief over het geschil tussen schuldeiser en schuldenaar geprocedeerd worden. Bij executoriaal beslag is deze procedure reeds achter de rug, maar weigert de schuldenaar nog steeds te betalen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven