fbpx
Ga naar content

Wat gebeurt er als meerdere schuldeisers tegelijkertijd beslag leggen?

Met name als een schuldenaar meerdere schuldeisers geld verschuldigd is, zal het nogal eens voorkomen dat er door meerdere schuldeisers min of meer tegelijkertijd beslag gelegd wordt. In die situatie moet de deurwaarder die het eerst beslag gelegd heeft er voor zorgen dat er een correct verdeling van het geld plaatsvindt tussen de verschillende schuldeisers.

Deze deurwaarder zal dan eerst moeten onderzoeken of er een bepaalde schuldeiser is die een zogenaamd voorrang heeft. In de wet is namelijk geregeld dat bepaalde schuldeisers (bijvoorbeeld de belastingdienst) voorrang hebben op de voldoening van hun schuld ten opzichte van andere schuldeisers. De schuldeiser met voorrang noemt men ook wel een preferente schuldeiser.

Als er geen preferente beslagleggers zijn, dan zal de deurwaarder het geïncasseerde geld naar rato van de verschillende vorderingen verdelen.

Een voorbeeld.

Er zijn 4 schuldeisers (A, B, C en D) die allemaal geld tegoed hebben van Peter. Peter is in loondienst bij de firma Stegeman. Er wordt door de deurwaarder van A derdenbeslag (loonbeslag) gelegd bij Stegeman. Kort daarna leggen ook B,C en D via en deurwaarder loonbeslag bij Stegeman.

A heeft van Peter 1.000 euro tegoed, B 500 euro, C 250 euro en D 1.250 euro. Op basis van het loonbeslag moet de firma Stegeman elke maand 600 euro van het loon van Peter inhouden en aan de deurwaarder van A overmaken. Deze deurwaarder moet er nu voor zorgen dat deze 600 euro maandelijks naar rato van de verschillende vorderingen aan de andere schuldeisers wordt overgemaakt.

Omdat Peter in totaal voor 3.000 euro aan schulden heeft openstaan en er elke maand 600 euro via het loonbeslag wordt ingehouden, krijgt elke schuldeiser per maand 20% van zijn vordering uitbetaald. A ontvangt per maand dus 200 euro, B ontvangt 100 euro, C ontvangt 50 euro en D ontvangt 250 euro per maand.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven