fbpx
Ga naar content

Wat is de Wet Bibob?

De Wet Bibob heet voluit ‘Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’.

Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat een bepaalde vergunning die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de afgifte van een horecavergunning aan een café dat is opgezet om zwart geld afkomstig uit drugshandel wit te wassen. Of denk aan de afgifte van een exploitatievergunning aan een bordeel waar vrouwenhandel plaatsvindt.

Met behulp van de Wet Bibob kan het bestuursorgaan (de gemeente, de provincie etc.) dat de vergunning verleent onderzoeken of de persoon ‘met wie zij zaken doet’ betrouwbaar en integer is. Als uit onderzoek blijkt dat de aanvrager van de vergunning (of subsidie) verdacht wordt van betrokkenheid bij criminele activiteiten, zal de overheid de gevraagde vergunning niet afgeven of een reeds verleende vergunning intrekken.

Wanneer krijg ik de Wet Bibob te maken?

Bij vergunningsaanvragen kan de Wet Bibob kan worden toegepast binnen de volgende branches:

  • horeca
  • goederen- en personenvervoer
  • bouw (bouwvergunningen)
  • milieu
  • coffeeshops, smart- & growshops
  • speelautomatenhallen
  • seksinrichtingen

Ook bij zogenaamde aanbestedingen (de overheid schrijft dan een openbare offerte uit waarop bedrijven kunnen reageren) kan de Wet Bibob worden toegepast. Bij aanbestedingen gaat het dan om de volgende sectoren:

  • bouw
  • milieu
  • ICT

In het geval van subsidieverleningen kan de Wet Bibob alleen worden toegepast in het geval dat in de desbetreffende subsidieregeling is aangegeven.

Veel bestuursorganen (gemeenten, provincies etc.) hebben beleidsregels opgesteld waarin wordt aangegeven wanneer zij de Wet Bibob zullen toepassen. Zo heeft de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld een beleidsregel opgesteld waarin staat dat de Wet Bibob niet zal worden toegepast als het gaat om een bouwvergunning met een aanneemsom van minder dan 100.000 euro.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven