Ga naar content

Geen Wet Bibob bij beperkte verbouwing aan woonhuis

Caféhouder Kees woont in een prachtig pand aan de Keizersgracht in Amsterdam en heeft plannen voor de aanbouw van een mooie serre. De kosten van deze verbouwing bedragen 75.000 euro.

Kees heeft wel eens van de Wet Bibob gehoord en hij heeft ook begrepen dat dat deze wet ook van toepassing is in de bouwsector. Hij vraagt zich daarom af of hij bij de aanvraag voor de bouwvergunning van zijn woonhuis nu helemaal door Bureau Bibob gescreend zal worden.

De gemeente Amsterdam heeft beleidsregels opgesteld waarin wordt aangegeven in welke gevallen de Wet Bibob zal worden toegepast bij de aanvraag om bouwvergunningen. In deze beleidsregels is geregeld dat bouwactiviteiten met een aanneemsom onder 100.000 euro buiten het bereik van de beleidsregels vallen. Dit betekent dus dat Kees niet door Bureau Bibob zal worden gescreend bij zijn vergunningsaanvraag.

Zou dezelfde serre aan het café van Kees worden gebouwd, dan zou voor de bouwvergunning van het cafépand wel de Wet Bibob worden toegepast. In de beleidsregels van de gemeente Amsterdam is namelijk ook bepaald dat – ongeacht de aanneemsom- verbouwingen aan een horecapand waarvoor een bouwvergunning nodig is sowieso onder de Web Bibob vallen. Volgens de gemeente Amsterdam behoren horecapanden namelijk tot een risicocategorie die gevoelig is voor criminele invloeden.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven