Ga naar content

Gemeente mocht horecavergunning niet intrekken

Mike wil in 2007 een restaurant beginnen in Amsterdam en vraagt bij de gemeente de benodigde horecavergunningen aan. De gemeente past haar Bibob beleid toe en verzoekt het Landelijk Bureau Bibob (LBB) om advies.

Het LBB adviseert de gemeente om de vergunningen niet te verlenen aangezien er een ernstige mate van gevaar bestaat dat de gevraagde vergunningen zullen worden misbruikt voor criminele activiteiten vanwege de omstandigheid dat Mike in het verleden twee keer is veroordeeld voor drugsdelicten.

Mike is teleurgesteld. Hij is zich bewust van de omstandigheid dat hij in het verleden dingen heeft gedaan die niet door de beugel kunnen maar vindt tegelijkertijd dat hij een nieuwe kans verdiend; hij heeft met het foute verleden gebroken.

Mike besluit daarom om bezwaar tegen de weigering van de vergunningen in te dienen bij de gemeente. Dit bezwaar wordt ongegrond verklaard. Hij laat het er echter niet bij zitten en hij gaat tegen de ongegrondverklaring van de bezwaren in beroep bij de rechtbank.

De rechtbank geeft Mike gelijk. De rechtbank is van oordeel dat het Bibob advies onvoldoende aanknopingspunten biedt voor de conclusie dat er een ernstig gevaar bestaat dat de door Mike gevraagde horeca vergunningen zullen worden misbruikt voor criminele activiteiten. Het feit dat de veroordelingen van Mike stammen uit 1992 en 2001 speelt hierbij een belangrijke rol.

Omdat de strafbare feiten en de veroordelingen lang geleden hebben plaatsgehad vindt de rechtbank het niet aannemelijk dat Mike daar op dit moment nog financiële voordelen uit geniet die nu in het restaurant worden geïnvesteerd. Hierbij speelt tevens een rol dat Mike bij de aanvragen om de horeca vergunningen documenten heeft meegezonden waaruit blijkt op welke wijze hij de start van zijn restaurant heeft gefinancierd.

Zo is er een hypotheekakte en een overeenkomst van geldlening door Mike in de procedure gebracht. Hieruit blijkt dus dat Mike zijn onderneming met legale middelen heeft gefinancierd. Had de gemeente ondanks deze documenten nog steeds vragen gehad over de financiering van het restaurant, dan had zij Mike maar om nadere informatie moeten vragen. Dit heeft de gemeente niet gedaan.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven