Ga naar content

Vreemdelingenrecht & asiel: Artikelen

Informatieve artikelen door de Judex redactie

Wanneer heb ik een visum nodig en hoe vraag ik een visum aan?

Als u de nationaliteit heeft van een zogenaamd visumplichtig land, dan heeft u een visum nodig om Nederland in te mogen reizen.Een visum is op zich geen verblijfsvergunning, maar een document dat u als vreemdeling het recht geeft om Nederland binnen te komen.

Lees verder

Wanneer is er sprake van een kort verblijf en wat zijn de voorwaarden?

Een vreemdeling (iemand met een niet-Nederlandse nationaliteit) kan voor korte of voor lange duur naar Nederland komen. Er is sprake van een kort verblijf als de vreemdeling maximaal drie maanden in Nederland verblijft. In zeer uitzonderlijke gevallen is een verlenging met drie maanden mogelijk.

Lees verder

Vreemdelingen en hun recht op voorzieningen en uitkeringen

Illegale vreemdelingen kunnen in het algemeen geen aanspraak maken op overheidsvoorzieningen en uitkeringen. Dit geldt ook voor de meeste vreemdelingen die nog in afwachting zijn van een beslissing over hun verblijfsstatus.

Lees verder

Wanneer mag ik als vreemdeling in Nederland verblijven?

De Vreemdelingenwet regelt heel precies in welke gevallen u als vreemdeling in Nederland mag verblijven. In die gevallen is er sprake van zogenaamd rechtmatig verblijf. Als u als vreemdeling niet in een van deze dertien categorieën valt, mag u in feite niet in Nederland verblijven en moet u het land verlaten.

Lees verder

Wat is vreemdelingenrecht en wanneer is iemand een vreemdeling?

Het vreemdelingenrecht is een onderdeel van bestuursrecht, waarbij de relatie tussen overheid en burger centraal staat. Bij het vreemdelingenrecht gaat het om alle regels die betrekking hebben op de toelating, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen.

Lees verder

Wat is Nederlanderschap?

Nederlanderschap betekent dat u de Nederlandse nationaliteit bezit. U kunt dan een Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen bij de gemeente waar u woont.

Lees verder
Terug naar boven